Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna (pełniąca funkcję do 30.09.2021):

Iwona Anna NDiaye (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), anna.ndiaye@uwm.edu.pl

Sekretarz naukowy (pełniąca funkcję do 30.09.2021):

Joanna Orzechowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), joanna.orzechowska@uwm.edu.pl

Redaktorzy tematyczni (do 30.09.2021):

Nikołaj Barysznikow (kulturoznawstwo i komunikacja międzykulturowa)

Wiktor Jermakow (Polacy na Kaukazie)

Tatiana Marczenko (literaturoznawstwo i emigrantologia)

Dmitrij Nikołajew (literaturoznawstwo i emigrantologia)

Joanna Orzechowska (językoznawstwo i przekładoznawstwo)

Redaktorzy językowi (do 30.09.2021):

Mirosława Czetyrba-Piszczako (język ukraiński)

Anna Krawczyk-Łaskarzewska (język angielski)

Alla Kamalova (język rosyjski)

Helena Pociechina (język białoruski)

Redaktor wydawniczy:

Katarzyna Zawilska