Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna:
Iwona Anna NDiaye (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), anna.ndiaye@uwm.edu.pl

Sekretarz naukowy:

Joanna Orzechowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), joanna.orzechowska@uwm.edu.pl

Redaktorzy tematyczni:

Iwona Anna NDiaye (emigrantologia) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Grzegorz Ojcewicz (literaturoznawstwo i przekładoznawstwo) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Joanna Orzechowska (językoznawstwo i kulturoznawstwo) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Redaktorzy językowi:

Nark Jensen (język angielski)
Elena Pociechina (język białoruski) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Alla Kamalova (język rosyjski) Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie
Mirosława Czetyrba-Piszczako (język ukraiński) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Redaktor wydawniczy:
Katarzyna Zawilska