Opublikowane: 2020-08-211

Pięć błędów Marcina Starzyńskiego. Na marginesie dyskusji nad średniowiecznym skryptorium klasztoru cystersów w Mogile

Andrzej Wałkówski
Echa Przeszłości
Dział: POLEMIKI, RECENZJE I OMÓWIENIA
https://doi.org/10.31648/ep.5771

Abstrakt

Niniejszy artykuł polemiczny jest odpowiedzią na recenzję Marcina Starzyńskiego dotyczącą książki Zbigniewa Domżała i Andrzeja Walkówskiego pt. Imię róży inaczej... W tajemniczym świecie pisarzy i rękopisów klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku. Polemika z Marcinem Starzyńskim obejmuje te Jego zarzuty, które uznano za błędne. Połączono je w pięć grup. Pierwsza dotyczy niezrozumienia tekstu, druga to przeinaczenia poglądów zawartych w recenzowanej książce. Natomiast trzecia grupa, to zarzuty, które „rozmijają się” z tematem recenzowanej przez Marcina Starzyńskiego pracy. Grupa czwarta obejmuje błędy polegające na niezrozumieniu jej problematyki. Grupa piąta opiera się na nieprawidłowym wykorzystaniu podstawy źródłowej, kiedy to Marcin Starzyński powołuje się na treści nieobecne w cytowanych przez Niego źródłach. Wspomniane kategorie błędów są ze sobą ściśle powiązane.

Słowa kluczowe:

Historia Kościoła, zakony, cystersi, skryptoria, Mogiła, dziejopisarstwo, Mikołaj z Krakowa

Inne teksty tego samego autora

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Wałkówski, A. (2020). Pięć błędów Marcina Starzyńskiego. Na marginesie dyskusji nad średniowiecznym skryptorium klasztoru cystersów w Mogile. Echa Przeszłości, (XX/2). https://doi.org/10.31648/ep.5771

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.