Tom 3 Nr 3 (2019): Fontes Slaviae Orthodoxae
Pełny numer
HISTORIA

HYMNOGRAFIA: POETYKA, STYLISTYKA, PRZEKŁAD

STAROPRAWOSŁAWIE

WSPÓŁCZESNY JĘZYK CERKIEWNOSLOWIAŃSKI: ZAGADNIENIA NORMY

Maria Turilova
211-220
Opublikowany: 2021-01-04