Opublikowane: 2018-09-041

O nieracjonalności działania politycznego jednostki w koncepcji Tomasza Hobbesa uwag kilka

Paweł Polaczuk
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.31648/hip.501

Abstrakt

Autor dowodzi, że obszar rozumowych ograniczeń praw naturalnych i racjonalnych działań podejmowanych z myślą o własnych interesach, jaki Hobbes pozostawia jednostkom poddanym władzy suwerena, nie obejmuje wszystkich zachowań, którym będą chciały dać wyraz jednostki tworzące wspólnotę polityczną. Autor zwraca uwagę na działania, które wymykają się w jakiejś części zachowaniom będącym czystą emanacją natury jednostki z jednej strony, z drugiej schematom rozumnej woli, nie będąc wyrazem troski o własne interesy czy korzyści. Ich źródłem są nieracjonalne postawy, przekonania i odczucia obecne w sferze mentalnej jednostki i wyrażające pragnienie pokoju społecznego. Hobbes usiłuje je zredukować do racjonalnej woli. Zdaniem autora, wywody Hobbesa pozwalają przyjąć, że niepewność o środki służące zachowaniu życia poddaje się racjonalizacji, której rezultatem jest przymus ze strony suwerena. Rozumowanie autora Lewiatana nie uzasadnia jednak racjonalizacji obawy o własne życie do poziomu zaufania suwerenowi.

Słowa kluczowe:

strach, życie, władza, suweren, prawo natury, racjonalność, działanie polityczne

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Polaczuk, P. (2018). O nieracjonalności działania politycznego jednostki w koncepcji Tomasza Hobbesa uwag kilka. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (20), 347–357. https://doi.org/10.31648/hip.501

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.