Władza formalna i realny autorytet: urelacjonowanie norm lub zasad panowania

Emmanuel Picavet

Universitete Paris 1 Pantheon-Sorbonne


Abstrakt

We współczesnych badaniach – w ramach analizy funkcjonowania instytucji i ich stosunku do reguł, zasad, względnie norm – szczególnie dużo uwagi poświęca się kontrastowi między realnym autorytetem danych instytucji a ich formalną władzą. Ten kontrast wyrasta z potocznych obserwacji: zdolność instytucji do zagwarantowania sobie preferowanych rozwiązań ( ich „realny autorytet”), nie jest bezpośrednią konsekwencją całości hierarchicznych prerogatyw (względnie „władzy formalnej”) tych instytucji. W szczególności badania dotyczące „migracji autorytetów” uwidaczniają możliwość ewoluowania realnego autorytetu posiadającego formalną strukturę niezmiennej władzy.


Słowa kluczowe:

władza formalna, realny autorytet, normy panowania

Abdou J., Keiding H., 1991, Effectivity Functions in Social Choice, Dordrecht, Kluwer

Aghion Ph., Tirole J., 1997, Formal and Real Authority in Organizations, “Journal of Political Economy” 105 (1)

Backhaus J., 1979, Constitutional guarantees and the distribution of power and wealth, „Public Choice”, no. 33 (3)

Backhaus J., 2001, Economic Principles of Constitutions. The independent Institute, (discussion paper).
Bourricaud F., 1961, Esquisse d’une théorie de l’autorité, Paris, Plon, 2d ed. 1969

Calvert R., Johnson J., 1997, Interpretation and Coordination in Constitutional Politics, „Working Paper” no. 15, W. Allen Wallis Institute of Political Economy, University of Rochester, USA. Published in: Hauser E., Wasilewski J. (eds.), 1999, Lessons in Democracy, Jagellonian University Press et University of Rochester Press

Demsetz H., 1981, Economic, Legal and Political Dimensions of Competition, „Discussion Paper Series”, no. 209, Pr. De Vries Lectures, University of California, Los Angeles, [online]
<www.econ.ucla.edu/workingpapers/wp209.pdf>.

Hart H.L.A., 1961 (1994), The Concept of Law, Oxford University Press.

Hubschmid C., Moser P., 1996, The Cooperation procedure in the EU: Why was the European Parliament influencial in the decision about car emission standards?, “Working Paper” no. 9602, University of St. Galen.

Isla A., 2002, Le contrôle communautaire des aides d’Etat, (in:) S. Ngo-Maï, D. Torre, E. Tosi (eds.), Intégration européenne et institutions économiques, De Boeck, Bruxelles.

Jones A., Clark J., 2001, The Modalities of European Union Governance. New Institutionalist Explanations of Agri-Environmental Policy, Oxford University Press.

Kolmar M., 2002, An Analysis of Institutional Change in the European Union with an Application to Social Policy, “Working Paper”, no. 282, DIW Berlin (Institut allemande de recherche économique).

Le Galès P., 2001, Est Maître Des Lieux Celui Qui Les Organise: How Rules Change When National and European Policy Domains Collide, (in:) Stone Sweet A., Fligstein N., Sandholtz W. (eds.), 2001, The Institutionalization of Europe, Oxford University Press.

Louri V., 2002, „Undertaking” as a Jurisdictional Element for the Application of EC Competition Rules, „Legal Issues of Economic Integration”, No. 29 (2

Matland R. E., 1995, Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation, “Journal of Public Administration Research and Theory”, 5(2),

Moor P., 2005, Pour une théorie micropolitique du droit, Presses Universitaires de France, Paris.

Moser P., 1997, A Theory of the conditional influence of the European Parliament in the cooperation procedure, „Public Choice”, 91

Perelman C., 1976, Logique juridique. Nouvelle rhétorique, Dalloz, Paris.

Picavet E., 2006, L’institutionnalisation de l’attribution des pouvoirs politico-économiques: normalité et exception, “Revue canadienne Droit et Société / Canadian Journal of Law and Society”, 21 (1)

Reynaud B., 2003, Operating Rules in Organizations, Palgrave, London.

Simon H., 1951, A Formal Theory of the Employment Relationship, “Econometrica” no. 19

Steclebout E., 2004, Hétérogénéité et conflits de pouvoir dans la formation des politiques économiques en Europe, (in:) Poster session. Congress of „Association Française de Science Economique” (sept. 16–17), [online] <http://esteclebout.free.fr>.

Steunenberg B., Schmidtchen D., 2000, The comitology game: European policy-making with parliamentary involvement, Document de travail, Universität des Saarlandes, “Volkswirtschaftliche Reihe”, no. 0009.

Thorlakson L., 2006, Building Firewalls or Floodgates? Constitutional Design for the European Union, “Journal of Common Market Studies”, 44 (1)

Opublikowane
2018-09-07

Cited By /
Share

Picavet, E. (2018). Władza formalna i realny autorytet: urelacjonowanie norm lub zasad panowania. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 107–127. https://doi.org/10.31648/hip.569

Emmanuel Picavet 
Universitete Paris 1 Pantheon-SorbonneLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Emmanuel Picavet

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania