Pytanie o ontologiczny status kantowskich idei regulatywnych

Dariusz Pakalski

Uniwersytet Gdański
https://orcid.org/0000-0003-2605-3699


Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi próbę interpretacji tezy Kanta, zgodnie z którą wszelkie pytania dotyczące statusu idei regulatywnych ostatecznie sprowadzają się do jakiejś wersji pytania ontologicznego. Zależność tę autor stara się ukazać w pierwszej części pracy, omawiając trzy idee regulatywne: psychologiczną, kosmologiczną i teologiczną. W podsumowaniu podjęta zostaje próba wykazania, że pojęcie ontologii odnosi się w filozofii Kanta do systemu metafizyki jako całości poznania a priori i nie można go uznawać wyłącznie za pojęcie o zastosowaniu negatywnym.


Słowa kluczowe:

idea, psychologia racjonalna, kosmologia racjonalna, teologia racjonalna, ontologia

Kant I., Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Warszawa 1957, t. 2

Baumgarten A. G., Metaphysica, Halle 1739, repr. d.7. Aufl., Halle 1779: 1963, § 2

Heidegger M., Kant a problem metafizyki, tłum. B. Baran, Warszawa 1987

Kant I., O zmyśle wewnętrznym, tłum. M. Żelazny, „Studia Filozoficzne” 1987, nr 6 (259)

Descartes R., Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. A. i K. Ajdukiewiczowie, Kęty 2001

Leibniz G. W., Monadologia, tłm. H. Elzenberg, Toruń 1991

I. Kant, Próba wprowadzenia pojęcia wielkości negatywnych do filozofii, tłum. T. Kupś (w:) Kant I. Dzieła zebrane, t. 1, Toruń 2010

Vaihinger, Die Philosophie des Als Ob (1911)

Cassirer E., Kant und das Problem der Metaphysik, „Kantstudien”1931, nr 36

Cassirer E.(hrsg.), Immanuel Kants Werke, Bd. 8, Berlin 1922

Kant I., Prolegomena, przeł. B. Bornstein, Warszawa 1993
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Pakalski, D. (2018). Pytanie o ontologiczny status kantowskich idei regulatywnych. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 221–237. https://doi.org/10.31648/hip.578

Dariusz Pakalski 
Uniwersytet Gdański
https://orcid.org/0000-0003-2605-3699Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Dariusz Pakalski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania