Czy można sensownie mówić o wartościach?

Grzegorz Pacewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0001-7857-5769


Abstrakt

W artykule przedstawiono problem uzasadnienia etosu nauki. Z punktu widzenia jej ustaleń należy uznać dualizm bytu i wartości, to za. uniemożliwia uzasadnienie etosu pracy naukowej poprzez odwołanie do wiedzy o faktach. W dalszej części artykułu zaprezentowano dwa rozwiązania tego problemu. Pierwsze bazuje na rozróżnieniu języka i metajęzyka. Drugie opiera się na twierdzeniu, że w języku nauki warstwa opisowa i wartościująca są nierozdzielne.


Słowa kluczowe:

jest-powinien problem, dualizm bytu i wartości, etos nauki, wartość, sens, błąd naturalistyczny, Moore, Kołakowski, Hume, Popper, Kant

A. Marcos, Filozofia nauki. Nowe wymiary, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

L. Sołoma, Metody i techniki badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2002

J. Dębowski, Idea bezzałożeniowo.ci, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1987

D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, tł. Cz. Znamierowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1963, t. II

G.E. Moore, Zasady etyki, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1919

A. Niemczuk, Stosunek wartości do bytu. Dociekania metafizyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005

I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. B. Bornstein, Kęty 2002

L. Kołakowski, Je.li Boga nie ma, Wydawnictwo Znak, Kraków 1988

A. Tarski, Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, (w:) idem, Pisma logiczno- filozoficzne, t. 1: Prawda, wybór i red. J. Zygmunt, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

K.R. Popper, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, przeł. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008

E. Spranger, Der Sinn der Voraussetzungslosigkeit in den Geisteswissenschaften, Darmstadt 1963
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Pacewicz, G. (2018). Czy można sensownie mówić o wartościach?. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 329–340. https://doi.org/10.31648/hip.584

Grzegorz Pacewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0001-7857-5769Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Grzegorz Pacewicz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania