Analiza porównawcza funkcji nazw własnych postaci w powieści Terry’ego Pratchetta Men At Arms i jej polskim tłumaczeniu Zbrojni

Martyna Gibka

Politechnika Koszalińska


Abstract

The article is devoted to a comparative analysis of the functions served by proper names
of the characters in the second part of the City Watch Cycle by Terry Pratchett and in the Polish
translation of this novel. Its main aim is to examine what happens with the functions served in the original and in the translation. Are they preserved, lost, changed or added? Moreover, the reasons for the changes are identified. The analysis is based on the theory of two acts (proposed in 2017), which divides the functions into two groups: permanent and temporary.


Keywords:

językoznawstwo, onomastyka, onomastyka literacka, nazwy własne postaci, funkcje


Gibka M. K. (2016): Two Types of the Expressive Function Served by Characters’ Proper Names in Harry Potter. „Acta Philologica 49, s. 373–381.   Google Scholar

Gibka M. K. (2017): The functions of characters’ proper names in a novel. A theoretical approach and its application. Kindle Edition.   Google Scholar

Gibka M. K. (2018): Analiza porównawcza funkcji nazw własnych postaci w powieści Terry’ego Pratchetta „Guards! Guards!” i jej polskim tłumaczeniu „Straż! Straż!”, „Annales Neophilologiarum” [w druku].   Google Scholar

Gibka M. K., Rutkowski M. (2015): Funkcja humorystyczna nazw osobowych w oryginale i przekładzie „Feet of Clay” Terry’ego Pratchetta. [W:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Red. I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf. Poznań, s. 169–182.   Google Scholar

Kęsikowa U. (1988): Funkcja dydaktyczna nazewnictwa w powieściach dla młodzieży. [W:] Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej. Materiały z VI Konferencji Onomastycznej. Red. E.nHoma. Szczecin, s. 81−86.   Google Scholar

Kuffner-Obrzut K. (2003): Nazwy osobowe w wybranych utworach Małgorzaty Musierowicz. [W:]Metodologia badań onomastycznych. Red. M. Biolik. Olsztyn, s. 485−498.   Google Scholar

Lemann N. K. (2009): „Świat Dysku” Terry’ego Pratchetta jako kontrdyskurs rzeczywistości. [W:] Zrozumieć humor. Red. A. Kwiatkowska, S. Dżereń-Głowacka. Piotrków Trybunalski, s. 271−280.   Google Scholar

Pratchett T. (2013): Zbrojni. Tłum. P. W. Cholewa. Warszawa.   Google Scholar

Rutkowski M. (2001): Mikrotoponimia przestrzeni wspinaczkowej. Studium socjoonomastyczne. Olsztyn.   Google Scholar

Rutkowski M. (2006): Humor w nazwach własnych. [W:] Munuscula Linguistica. In honorem Alexandrae Cieślikowa oblata. Red. K. Rymut. Kraków, s. 397−409.   Google Scholar

Siwiec A. (1998): Nazwy własne w prozie Michała Choromańskiego. Lublin.   Google Scholar

Wilkoń A. (1970): Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego. Wrocław.   Google Scholar

Słownik języka angielskiego “Urban Dictionary”, < http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Twurp>, dostęp: 13.10.2017.   Google Scholar

Strona internetowa projektu Terry Pratchett: A Literary Onomastician, , dostęp: 15.10.2017.   Google Scholar


Published
2019-09-10

Cited by

Gibka, M. (2019). Analiza porównawcza funkcji nazw własnych postaci w powieści Terry’ego Pratchetta Men At Arms i jej polskim tłumaczeniu Zbrojni. Prace Językoznawcze, 20(4), 57–74. https://doi.org/10.31648/pj.4474

Martyna Gibka 
Politechnika KoszalińskaLicense

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.