„Świat na talerzu”, czyli o nazwach potraw i napojów w reportażach kulinarnyc

Monika Kowalonek-Janczarek

Poznań


Abstract

Culinary reportages are a subgenre of travel reportages which so far has not
been extensively examined. They are informative and, at the same time, persuasive
texts addressed to a large variety of readers potentially interested in visiting
other parts of the world. The following paper investigates selected texts excerpted
from the travel magazine “National Geographic Traveler Polska” (October,
2016), which concentrate on one common main theme, namely the traditional
food of ten different European, Asian, South American and African countries.
The main focus of the study is on analyzing the most common mechanisms
of nomination used to describe the names of dishes, beverages and foodstuffs
and the functions they may play in the text.


Keywords:

reportaż podróżniczy, reportaż kulinarny, zapożyczenie, słownictwo kulinarne, mechanizmy nominacji


Berelson B. (1971): Content Analysis in Communications Research. Londyn.   Google Scholar

Buczkowska-Gołąbek K. (2016): Antropologia jedzenia w podróży. „Folia Turistica” 39, s. 45−64.   Google Scholar

Biolik M., Duma J. (red.) (2011): Chrematonimia jako fenomen współczesności. Olsztyn.   Google Scholar

Burger H. (2005): Medienlinguistik. Eine Einführung in Sprache und Kommunikationsformen der Massenmedien. Berlin.   Google Scholar

Burger H., Luginbühl M. (2014): Medienlinguistik. Eine Einführung in Sprache und Kommunikationsformen der Massenmedien. Berlin.   Google Scholar

Dann G. (1996): The language of tourism: a sociolinguistic perspective. Wallingford.   Google Scholar

Dąbrowska A. (1998): O językowym zachowaniu przy stole. Dlaczego upiększamy nazwy potraw. [W:] Oczywisty urok biesiadowania. Red. P. Kowalski. Wrocław, s. 248−253.   Google Scholar

Gansel Ch. (2008): Textsorten in Reisekatalogen — Wirklichkeitskonstruktion oder realitätsnahe Beschreibung. [W:] Textsorten und Systemtheorie. Red. Ch. Gansel. Göttingen, s. 155−172.   Google Scholar

Getz D., Robinson R., Andersson T., Vujicic S. (2014): Foodies & Food Tourism. Oxford.   Google Scholar

Grucza F. (2010): O tekstach nazywanych „ustawami”, językowych brakach ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz lingwistyce legislatywnej. „Lingwistyka Stosowana” 2, s. 7−39.   Google Scholar

Kowalonek-Janczarek M. (2017): Potrawy i napoje, dla których warto wyruszyć w podróż, czyli o zapożyczeniach w reportażach kulinarnych. „Folia Turistica” 45, s. 141–155.   Google Scholar

Pilch T., Bauman T. (2001): Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa.   Google Scholar

Rejter A. (2000): Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej. Katowice.   Google Scholar

Szczęk J., Kałasznik M. (2014): Czy nomen jest zawsze omen?. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica” 10, s. 113−126.   Google Scholar

Szulczewski M. (1976): Publicystyka. Problemy teorii i praktyki. Warszawa.   Google Scholar

Walczak B. (2003): Język polski jako nośnik kultury europejskiej. „Polonistyka” 6, s. 324−328.   Google Scholar

Witaszek-Samborska M. (2005): Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie. Poznań.   Google Scholar

Żarski W. (2013): Językowo-kulturowy obraz Śląska i Ślązaków w przewodnikach turystycznych. [W:] Śląskie pogranicza kultur. T. 2. Red. M. Ursel, O. Taranek-Wolańska. Wrocław, s. 159−184.   Google Scholar

Download


Published
2019-09-25

Cited by

Kowalonek-Janczarek, M. (2019). „Świat na talerzu”, czyli o nazwach potraw i napojów w reportażach kulinarnyc. Prace Językoznawcze, 20(3), 61–77. https://doi.org/10.31648/pj.4541

Monika Kowalonek-Janczarek 
Poznań