Funkcje antroponimów w oryginale i przekładzie literatury dziecięcej

Marta Nowak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań


Abstract

The article’s main aim is to present and discuss a typology of functions
of proper names in a literary work and its translation.


Keywords:

onomastyka literacka, funkcje nazw własnych, tłumaczenie nazw własnych, literatura dziecięca


Gordon J. (oprac.) (2011): Wielki słownik angielsko-polski, polsko-angielski Oxford PWN. Warszawa. Sobol E. (oprac.) (2008): Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem. Warszawa.   Google Scholar

Albańska K. (2011): „Tylko to, co najlepsze, jest dość dobre dla dzieci”, czyli o dylematach tłumacza literatury dziecięcej. „Przekładaniec” nr 22–23, s. 259–282.   Google Scholar

Balcerzan E. (2011): „Dzień dobry, jam ciotka twa”. W strefie nieprzekładu. [W:] tegoż: Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki. Poznań.   Google Scholar

Barańczak S. (2004): Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów, Kraków.   Google Scholar

Cieślikowa A. (1993): Nazwy własne w różnych gatunkach tekstów literackich. [W:] Onomastyka literacka. Pod red. M. Biolik. Olsztyn 1993, s. 33–39.   Google Scholar

Cieślikowa A. (1996): Jak „ocalić w tłumaczeniu” nazwy własne? [W:] Przekład, jego tworzenie się i wpływ. Pod red. J. Koniecznej-Twardzikowej, M. Filipowicz-Rudek. Kraków, s. 311–320.   Google Scholar

Dziuban A. (2009): Nazwy własne w przekładach literatury dziecięcej na przykładzie „Opowieści z Narnii” Clive’a Staplesa Lewisa. „Prace Językoznawcze” XI, s. 31–53.   Google Scholar

Gibka M., Rutkowski M. (2015): Funkcja humorystyczna nazw osobowych w oryginale i przekładzie “Feet of Clay” Terry’ego Pratchetta. [W:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Pod red. I. Sarnowskiej-Giefing, M. Balowskiego, M. Graf, Poznań, s. 181–193.   Google Scholar

Graf M. (2015): Onimiczna polifoniczność współczesnego tekstu literackiego – nowe spojrzenie na funkcję intertekstualną. [W:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Pod red. I. Sarnowskiej-Giefing, M. Balowskiego M. Graf. Poznań, s. 195–209.   Google Scholar

Kosyl Cz. (1983): Forma i funkcja nazw własnych. Wydawnictwo UMCS. Lublin.   Google Scholar

Kosyl Cz. (1998): Nazwy własne w literaturze pięknej. [W:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko. Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN. Kraków, s. 363–387.   Google Scholar

Nowak M. (2016): Jak Rachel została Marylą? Tłumacz w roli wykluczającego. [W:] Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół 3. Wykluczenia. Pod red. D. Gortych. Poznań, s. 49–59.   Google Scholar

Sarnowska-Giefing I. (1984): Nazewnictwo w nowelach i powieściach polskich okresu realizmu i naturalizmu. Poznań.   Google Scholar

Sarnowska-Giefing I. (2003): Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku. Poznań.   Google Scholar

Tabakowska E. (1999): O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z „Europą” Normana Daviesa. Kraków. Wilkoń A. (1970): Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego. Wrocław.   Google Scholar

Gobble and Go – the name says it all, , dostęp: 31.08.2017.   Google Scholar


Published
2019-09-30

Cited by

Nowak, M. (2019). Funkcje antroponimów w oryginale i przekładzie literatury dziecięcej. Prace Językoznawcze, 20(2), 127–139. https://doi.org/10.31648/pj.4568

Marta Nowak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PoznańLicense

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.