O zasobie leksykalnym słownika Jana Ernestiego z 1689 roku

Marek Kaszewski

Akademia Pomorska, SłupskAbstract

The article discusses the lexical resources of the 17th c. dictionary of Polish
written by Jan Ernesti and its potential as a research material for advanced
studies of the history of spoken PolishAnusiewicz J., Nieckula F. (red.) (1992): Język a kultura. T. V: Wiedza o kulturze. Wrocław.   Google Scholar

Bartmiński J. (1991): Styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka. „Poradnik Językowy” z. 1–2, s. 10–23.   Google Scholar

Frączek A., Lipczuk R. (2004): Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie – historia i teraźniejszość. Warszawa.   Google Scholar

Gruszczyński W., Saloni Z. (2013): From multilingual to monolingual dictionaries. A historical overview of Polish lexicography. “Studies in Polish Linguistics”. Vol. 8, issue 4, pp. 205–227.   Google Scholar

Knapiusz G. (1643): Thesaurus polono-latino-graecus. Kraków.   Google Scholar

Mączyński J. (1564): Lexicon Latino Polonicum ex optimis Latinae linguae Scriptoribus concinnantum [...]. Königsberg.   Google Scholar

Mendykowa A. (1991): Dzieje książki polskiej na Śląsku. Wrocław.   Google Scholar

Trotz M.A. (1764): Nowy dykcyonarz, to iest mownik polsko-niemiecko-francuski z przydatkiem przysłow potocznych, przestrog gramatycznych, lekarskich, matematycznych, fortyfikacyynych, żeglaskich, łowczych i inszym naukom przyzwoitych wyrazów. Lipsk.   Google Scholar

Volckmar M. (1596): Dictionarium trilinguae tripartitum ad discendam linguam Latinam, Polonicam et Germanicam accomodatum… . Gdańsk.   Google Scholar

Walczak B. (1991): Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii. Poznań. , dostęp: 22.08.2016.   Google Scholar


Published
2020-06-08

Cited by

Kaszewski, M. (2020). O zasobie leksykalnym słownika Jana Ernestiego z 1689 roku. Prace Językoznawcze, 19(2), 39–50. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5569

Marek Kaszewski 
Akademia Pomorska, SłupskLicense

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.