O zasobie leksykalnym słownika Jana Ernestiego z 1689 roku

Marek Kaszewski

Akademia Pomorska, SłupskAbstract

The article discusses the lexical resources of the 17th c. dictionary of Polish
written by Jan Ernesti and its potential as a research material for advanced
studies of the history of spoken Polish
Anusiewicz J., Nieckula F. (red.) (1992): Język a kultura. T. V: Wiedza o kulturze. Wrocław.   Google Scholar

Bartmiński J. (1991): Styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka. „Poradnik Językowy” z. 1–2, s. 10–23.   Google Scholar

Frączek A., Lipczuk R. (2004): Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie – historia i teraźniejszość. Warszawa.   Google Scholar

Gruszczyński W., Saloni Z. (2013): From multilingual to monolingual dictionaries. A historical overview of Polish lexicography. “Studies in Polish Linguistics”. Vol. 8, issue 4, pp. 205–227.   Google Scholar

Knapiusz G. (1643): Thesaurus polono-latino-graecus. Kraków.   Google Scholar

Mączyński J. (1564): Lexicon Latino Polonicum ex optimis Latinae linguae Scriptoribus concinnantum [...]. Königsberg.   Google Scholar

Mendykowa A. (1991): Dzieje książki polskiej na Śląsku. Wrocław.   Google Scholar

Trotz M.A. (1764): Nowy dykcyonarz, to iest mownik polsko-niemiecko-francuski z przydatkiem przysłow potocznych, przestrog gramatycznych, lekarskich, matematycznych, fortyfikacyynych, żeglaskich, łowczych i inszym naukom przyzwoitych wyrazów. Lipsk.   Google Scholar

Volckmar M. (1596): Dictionarium trilinguae tripartitum ad discendam linguam Latinam, Polonicam et Germanicam accomodatum… . Gdańsk.   Google Scholar

Walczak B. (1991): Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii. Poznań. , dostęp: 22.08.2016.   Google Scholar


Published
2020-06-08

Cited by

Kaszewski, M. (2020). O zasobie leksykalnym słownika Jana Ernestiego z 1689 roku. Prace Językoznawcze, 19(2), 39–50. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5569

Marek Kaszewski 
Akademia Pomorska, Słupsk