Ukryty program w rozmowach nauczycieli z rodzicami uczniów w polskiej szkole. Odwołania do etyki słowa

Renata Makarewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, OlsztynAbstract

The article raises some issues related to teacher-parent communication
in the Polish school.Antas J. (2000): O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne. Kraków.   Google Scholar

Borkowski I. (2003): Świt wolnego słowa. Język propagandy politycznej 1981–1995. Wrocław.   Google Scholar

Dyduchowa A., Dyduch B., Jędrychowska M. (1995): W stronę kompetencji. Zadania języka polskiego w szkole podstawowe. [W:] Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły z metodyki. Red. B. Chrząstowska. Warszawa, s. 41-46.   Google Scholar

Kamińska-Szmaj I. (2001): Słowa na wolności. Język polityki po 1989 roku. Wypowiedzi, dowcip polityczny, słownik inwektyw. Wrocław.   Google Scholar

Kawka M. (1999): Dyskurs szkolny. Zagadnienia języka. Kraków.   Google Scholar

Konieczna A. (2009): Analiza struktury interakcji w sytuacji rozmowy nauczycieli z rodzicami o problemach szkolnych ucznia. Warszawa.   Google Scholar

Kurcz I. (2005): Psychologia języka i komunikacji. Warszawa.   Google Scholar

Makarewicz R. (2011a): Kilka uwag o e-wywiadówce. [W:] Nowe zjawiska w języku tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja. Red. I. Matusiak-Kempa, S. Przybyszewski. Olsztyn, s. 312–318.   Google Scholar

Makarewicz R. (2011b): Redundancja zrównoważona w komunikacji szkolnej w ujęciu lingwistyki edukacyjnej. [W:] Język poza granicami języka. 2: Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Cz.. 1: Aspekty lingwistyczno-semiotyczne. Red. A. Kiklewicz. Olsztyn, s. 269–284.   Google Scholar

Makarewicz R. (2012): Kilka uwag o relewancji w poszerzonym dyskursie szkolnym. „Prace Językoznawcze” XIV, s. 177–185.   Google Scholar

Makarewicz R. (2013a): Socjo-deixis w komunikowaniu się nauczycieli z rodzicami uczniów na przykładzie szkół w Permie. „Przegląd Wschodnioeuropejski” IV, s. 295–304.   Google Scholar

Makarewicz R. (2013b): Teoretyczne podstawy poszerzonego dyskursu szkolnego. Wprowadzenie do opisu wyrażenia „gorszy uczeń” w rozmowach nauczycieli z rodzicami uczniów. [W:] Gorszenie w literaturze, języku, mediach i edukacji. Red. B. Skowronek, E. Rudnicka-Fira. Kraków, s. 190–200.   Google Scholar

Makarewicz R. (2013c): Zdolny leń…O niektórych aspektach komunikowania się nauczycieli z rodzicami ucznia. „Język Polski” CXIII/3, s. 206–216.   Google Scholar

Nocoń J. (2009): Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym – tradycja i zmiana. Opole.   Google Scholar

Peisert M. (2004): Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii. Wrocław.   Google Scholar

Przybyla O. (2004): Akty mowy w języku nauczycieli. Katowice.   Google Scholar

Puzynina J. (2013): Dlaczego bronię kultury słowa? , dostęp: 12.02.2015, 16:35.   Google Scholar

Puzynina J. (1997): Słowo – wartość – kultura. Lublin.   Google Scholar

Rittel T., Ożdżyński J. (red.) (2006): Konteksty pragmatyczne i kognitywne w dyskursie edukacyjnym. Kraków.   Google Scholar

Rypel A. (2012): Ideologiczny wymiar dyskursu edukacyjnego na przykładzie podręczników języka polskiego z lat 1918–2010. Bydgoszcz.   Google Scholar

Skowronek B. (1999): O dialogu na lekcjach w szkole średniej. Analiza pragmatyczno-językowa. Kraków.   Google Scholar

Wojtczuk K. (1993): Język nauczycieli w świetle badań lingwistycznych: normatywne aspekty wariancji wyrazowej (na przykładzie nauczycieli nauczania początkowego siedleckich szkół podstawowych). Siedlce.   Google Scholar

Zgółka T. (1988): Język wśród wartości. Poznań.   Google Scholar


Published
2020-06-20

Cited by

Makarewicz, R. (2020). Ukryty program w rozmowach nauczycieli z rodzicami uczniów w polskiej szkole. Odwołania do etyki słowa. Prace Językoznawcze, 19(2), 115–126. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5608

Renata Makarewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, OlsztynLicense

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.