Ukryty program w rozmowach nauczycieli z rodzicami uczniów w polskiej szkole. Odwołania do etyki słowa

Renata Makarewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, OlsztynAbstract

The article raises some issues related to teacher-parent communication
in the Polish school.
Antas J. (2000): O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne. Kraków.   Google Scholar

Borkowski I. (2003): Świt wolnego słowa. Język propagandy politycznej 1981–1995. Wrocław.   Google Scholar

Dyduchowa A., Dyduch B., Jędrychowska M. (1995): W stronę kompetencji. Zadania języka polskiego w szkole podstawowe. [W:] Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły z metodyki. Red. B. Chrząstowska. Warszawa, s. 41-46.   Google Scholar

Kamińska-Szmaj I. (2001): Słowa na wolności. Język polityki po 1989 roku. Wypowiedzi, dowcip polityczny, słownik inwektyw. Wrocław.   Google Scholar

Kawka M. (1999): Dyskurs szkolny. Zagadnienia języka. Kraków.   Google Scholar

Konieczna A. (2009): Analiza struktury interakcji w sytuacji rozmowy nauczycieli z rodzicami o problemach szkolnych ucznia. Warszawa.   Google Scholar

Kurcz I. (2005): Psychologia języka i komunikacji. Warszawa.   Google Scholar

Makarewicz R. (2011a): Kilka uwag o e-wywiadówce. [W:] Nowe zjawiska w języku tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja. Red. I. Matusiak-Kempa, S. Przybyszewski. Olsztyn, s. 312–318.   Google Scholar

Makarewicz R. (2011b): Redundancja zrównoważona w komunikacji szkolnej w ujęciu lingwistyki edukacyjnej. [W:] Język poza granicami języka. 2: Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Cz.. 1: Aspekty lingwistyczno-semiotyczne. Red. A. Kiklewicz. Olsztyn, s. 269–284.   Google Scholar

Makarewicz R. (2012): Kilka uwag o relewancji w poszerzonym dyskursie szkolnym. „Prace Językoznawcze” XIV, s. 177–185.   Google Scholar

Makarewicz R. (2013a): Socjo-deixis w komunikowaniu się nauczycieli z rodzicami uczniów na przykładzie szkół w Permie. „Przegląd Wschodnioeuropejski” IV, s. 295–304.   Google Scholar

Makarewicz R. (2013b): Teoretyczne podstawy poszerzonego dyskursu szkolnego. Wprowadzenie do opisu wyrażenia „gorszy uczeń” w rozmowach nauczycieli z rodzicami uczniów. [W:] Gorszenie w literaturze, języku, mediach i edukacji. Red. B. Skowronek, E. Rudnicka-Fira. Kraków, s. 190–200.   Google Scholar

Makarewicz R. (2013c): Zdolny leń…O niektórych aspektach komunikowania się nauczycieli z rodzicami ucznia. „Język Polski” CXIII/3, s. 206–216.   Google Scholar

Nocoń J. (2009): Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym – tradycja i zmiana. Opole.   Google Scholar

Peisert M. (2004): Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii. Wrocław.   Google Scholar

Przybyla O. (2004): Akty mowy w języku nauczycieli. Katowice.   Google Scholar

Puzynina J. (2013): Dlaczego bronię kultury słowa? , dostęp: 12.02.2015, 16:35.   Google Scholar

Puzynina J. (1997): Słowo – wartość – kultura. Lublin.   Google Scholar

Rittel T., Ożdżyński J. (red.) (2006): Konteksty pragmatyczne i kognitywne w dyskursie edukacyjnym. Kraków.   Google Scholar

Rypel A. (2012): Ideologiczny wymiar dyskursu edukacyjnego na przykładzie podręczników języka polskiego z lat 1918–2010. Bydgoszcz.   Google Scholar

Skowronek B. (1999): O dialogu na lekcjach w szkole średniej. Analiza pragmatyczno-językowa. Kraków.   Google Scholar

Wojtczuk K. (1993): Język nauczycieli w świetle badań lingwistycznych: normatywne aspekty wariancji wyrazowej (na przykładzie nauczycieli nauczania początkowego siedleckich szkół podstawowych). Siedlce.   Google Scholar

Zgółka T. (1988): Język wśród wartości. Poznań.   Google Scholar


Published
2020-06-20

Cited by

Makarewicz, R. (2020). Ukryty program w rozmowach nauczycieli z rodzicami uczniów w polskiej szkole. Odwołania do etyki słowa. Prace Językoznawcze, 19(2), 115–126. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5608

Renata Makarewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn