19th-century foreign-language names of residents of Piotrków Trybunalski with the suffix -er

Agnieszka Klimas

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie


Abstract

This article is devoted to non-Polish personal names gathered in the SNMP and containing
the suffix -er. The undertaken analysis shows that these names are characteristic of people
of Jewish or German origin.. Their derivative bases are: Hebrew names, personal names
gathered in the SNMP and Jewish and German anthroponomic dictionaries, Germanized
and native local names from different parts of Poland, local names from different parts
of Europe and German and Yiddish appellativa. Foreign surnames with the suffix -er
represent such cognitive categories as: kinship, origin, appearance and character. These
surnames sometimes belong to two or three cognitive categories simultaneously and
create homonymous relations.


Keywords:

onomastics, historical anthroponymy, linguistic influences


Abramowicz Z. (2003): Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich. Białystok.   Google Scholar

Baranowski B. (red.) (1989): Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego. Łódź.   Google Scholar

Borek H., Szumska U. (1976): Nazwiska mieszkańców Bytomia od końca XVI wieku do roku 1740. Studium nazewnicze i społeczno-narodowościowe. Warszawa–Wrocław.   Google Scholar

Czaplicka-Niedbalska M. (1996): Nazwiska mieszkańców Bydgoszczy od II poł. XV w. do I poł. XVIII w. Bydgoszcz.   Google Scholar

Jaracz M. (2001): Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku. Bydgoszcz.   Google Scholar

Kempa A. (1997): Piotrków Trybunalski. Piotrków Trybunalski.   Google Scholar

Kisson-Jaszczyński J. (2008): Piotrcoviana. Opowieści cotygodniowe. Piotrków Trybunalski.   Google Scholar

Kleszczowa K. (1996): Słowotwórstwo języka doby staropolskiej : przegląd formacji rzeczownikowych. Katowice.   Google Scholar

Kopertowska D. (1980): Kieleckie antroponimy XVI i XVII wieku. Kielce.   Google Scholar

Kwapień E. (2010): Kształtowanie się zasobu leksykalnego polszczyzny XIX wieku – rzeczowniki (na podstawie danych leksykograficznych). Warszawa.   Google Scholar

Matusiak-Kempa I. (2009): Nazwiska mieszkańców komornictwa jeziorańskiego (XVI–XVII w.). Olsztyn.   Google Scholar

Mirosławska W. (1997): Nazwy osobowe mieszkańców Lutomierska (XVII–XVIII w.). Łódź.   Google Scholar

Mossakowska B. (1993): Nazwiska mieszkańców Komornictwa Olsztyńskiego. Gdańsk.   Google Scholar

Nowakowski T. (2005): Piotrków w dziejach polskiego parlamentaryzmu. Piotrków Trybunalski.   Google Scholar

Piasta A. (2005): Piotrków Trybunalski w latach pierwszej wojny światowej. Piotrków Trybunalski.   Google Scholar

Raszewska-Klimas A. (2018): Wieloznaczność nazwisk Polaków. Łódź.   Google Scholar

Rospond S. (1967): Słownik nazwisk śląskich. T. I–II. Wrocław.   Google Scholar

Skowronek K. (2001): Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne. Kraków.   Google Scholar

Szulowska W. (2004): Dawna antroponimia Mazowsza (XV–XVII w.). Olsztyn.   Google Scholar

Tronina A. (1999): Nazwiska Żydów aszkenazyjskich: próba klasyfikacji. „Studia Slawistyczne” I: Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Białystok, s. 312–320.   Google Scholar

Tronina A. (2002): Geneza nazwisk żydowskich według źródeł biblijnych. „Studia Slawistyczne” III: Wieloznaczność i wielokulturowość na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Białystok, s. 111–115.   Google Scholar

Warchulińska A. (2012): Piotrków Trybunalski między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918–1939. Piotrków Trybunalski.   Google Scholar

Ziętek J. (2011): Historia miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Piotrków Trybunalski.   Google Scholar


Published
2021-06-30

Cited by

Klimas, A. (2021). 19th-century foreign-language names of residents of Piotrków Trybunalski with the suffix -er. Prace Językoznawcze, 23(2), 217–228. https://doi.org/10.31648/pj.6586

Agnieszka Klimas 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w CzęstochowieLicense

Copyright (c) 2021 Wydawnictwo UWM

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.