The name Maria in language and culture

Joanna Kuć

Uniwersytet w Białymstoku


Abstract

Personal names are part of legal and moral traditions of each society. They preserve
various elements of material and spiritual culture. A genetic link between names and
language manifests itself in the lexical and grammatical system. Names function in society
as one of the components of culture. The name Maria appears in its original function
– as a personal name, but also as a base of secondary names: surnames, geographical
names (local, toponyms), participating in the cultural and linguistic onomasticon with
multiple meanings.


Keywords:

personal name, Maria, language, culture, connotations


Bubak J. (1993): Księga naszych imion. Wrocław.   Google Scholar

Fros H., Sowa F. (1995): Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny. Kraków.   Google Scholar

Grzenia J. (2001): Nasze imiona. Warszawa.   Google Scholar

Grzenia J. (2004): Słownik imion. Warszawa.   Google Scholar

Huchla I. (2000): Księga imion na trzecie tysiąclecie. Wrocław.   Google Scholar

Kopaliński W. (2003): Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa.   Google Scholar

Malec M. (1994): Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce. Kraków.   Google Scholar

Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany. (1996–2007). T. I–VII. Red. K. Rymut. Kraków.   Google Scholar

Nowik K. (1998): Zmiany frekwencyjne w zasobie imion w Polsce powojennej. [W:] Najnowsze przemiany nazewnicze. Red. E. Jakus-Borkowa, K. Nowik. Warszawa.   Google Scholar

Nowy Testament. Poznań 1975.   Google Scholar

Rymut K. (1991): Nazwiska Polaków. Wrocław.   Google Scholar

Rymut K. (1999–2001): Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny. T. I–II. Kraków.   Google Scholar


Published
2021-06-30

Cited by

Kuć, J. (2021). The name Maria in language and culture. Prace Językoznawcze, 23(2), 121–135. https://doi.org/10.31648/pj.6589

Joanna Kuć 
Uniwersytet w Białymstoku