John Stanley, Brian O’Keeffe, Radegundis Stolze, Larisa Cercel (eds.): Cognition and Comprehension in Translational Hermeneutics. Zeta Books. Bucharest 2021, ss. 521

Beata Piecychna

Uniwersytet w Białymstoku

Brzozowski J. (1997): Przekład a hermeneutyka. [W:] Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Red. U. Dąmbska-Prokop. Częstochowa, s. 167–170.   Google Scholar

Brzozowski J. (2004): Czy istnieje w Polsce szkoła hermeneutyczna w przekładoznawstwie? „Między Oryginałem a Przekładem” IX, s. 23–38.   Google Scholar

Brzozowski J. (2011): Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu. Kraków.   Google Scholar

Bukowski P. (2012a): Dydaktyczne aspekty hermeneutycznej teorii przekładu. [W:] Przekład – teoria, terminy, terminologia. Red. M. Piotrowska, J. Dybiec-Gajer. Kraków, s. 17–28.   Google Scholar

Bukowski P. (2012b): Hermeneutyczne kompetencje tłumacza. [W:] Kompetencje tłumacza. Red. M. Piotrowska, A. Czesak, A. Gomola, S. Tyupa. Kraków, s. 125–139.   Google Scholar

Bukowski P. (2020): Friedricha Schleiermachera drogi przekładu: w kręgu problemów języka i komunikacji. Kraków.   Google Scholar

Korycińska-Wegner M. (2008): Filmübersetzen und Hermeneutik. Das Drehbuch als Übersetzungsvorlage am Beispiel von Sonnenallee und Good bye, Lenin! [W:] Ästhetik und Kulturwandel in der Übersetzung. Red. M. Krysztofiak. Frankfurt, s. 271–289.   Google Scholar

Kozak J. (2009): Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis. Warszawa.   Google Scholar

Piecychna B. (2019): Rozumienie, dzieje, dialog. Kompetencje tłumacza w hermeneutyce filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. Białystok.   Google Scholar

Piecychna B. (2021a): The Multidimensionality of Translational Hermeneutics: Theoretical and Methodological Perspectives. Białystok.   Google Scholar

Piecychna B. (2021b): The Hermeneutics of Translation: A Translator’s Competence and the Philosophy of Hans-Georg Gadamer. Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Warszawa–Wien.   Google Scholar

Tokarz B. (2010): Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. Katowice.   Google Scholar

Ziomek J. (1979): Przekład – rozumienie – interpretacja. [W:] Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji. Red. J. Sławiński, J. Święch. Wrocław, s. 43–70.   Google Scholar


Published
2022-06-30

Cited by

Piecychna, B. (2022). John Stanley, Brian O’Keeffe, Radegundis Stolze, Larisa Cercel (eds.): Cognition and Comprehension in Translational Hermeneutics. Zeta Books. Bucharest 2021, ss. 521. Prace Językoznawcze, 24(2), 215–225. https://doi.org/10.31648/pj.7746

Beata Piecychna 
Uniwersytet w BiałymstokuLicense

Copyright (c) 2022 Prace Językoznawcze

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.