„Studia Warmińskie” zostały utworzone w 1964 r. jako periodyk naukowy ówczesnej diecezji warmińskiej. Celem czasopisma jest zaoferowanie naukowcom i praktykom reprezentującym nauki humanistyczne i społeczne forum wymiany doświadczeń, a także zapewnienie istotnej wiedzy pomocnej w badaniach z zakresu filozofii, teologii, nauk o rodzinie, prawa oraz historii. (więcej)

 • Częstotliwość wydań : 1/1
 •  
 • ISSN: 0137-6624 (Print)
 •  
 • DOI: 10.31648.
 •  
 
 

Zgłoszenia do numeru "Studiów Warmńskich" 57 (2020)

2018-05-18

Serdecznie zapraszamy do publikowania tekstów w naszym roczniku. Autorów, którzy chcieliby u nas opublikować wyniki swoich badań naukowych prosimy o zapoznanie się z zasadami przygotowywania tekstów, które są podane w zakładce "O czasopiśmie" / "Wytyczne dla autorów".

Tom 56. "Studiów Warmińskich" (z roku 2019) jest już zamknięty.

Teksty do tomu 57. "Studiów Warmińskich" (z roku 2020) prosimy przysłać do końca lutego 2020 roku.MNISW
40

Index Copernicus
90.77


 • ESCI (Emerging Sources Citation Index the Web of Science Core Collection)
 • Index Copernicus Journal Master List
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • BAZHUM (Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych)
 • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • The CiteFactor
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • POL-index

Pobieranie

CAŁY NUMER