„Studia Warmińskie” zostały utworzone w 1964 r. jako periodyk naukowy ówczesnej diecezji warmińskiej. Celem czasopisma jest zaoferowanie naukowcom i praktykom reprezentującym nauki humanistyczne i społeczne forum wymiany doświadczeń, a także zapewnienie istotnej wiedzy pomocnej w badaniach z zakresu filozofii, teologii, nauk o rodzinie, prawa oraz historii. (więcej)

 • Częstotliwość wydań : 1/1
 •  
 • ISSN: 0137-6624 (Print)
 •  
 • DOI: 10.31648.
 •  
 
 

Zgłoszenia do numeru "Studiów Warmńskich" 56 (2019)

2018-05-18

Serdecznie zapraszamy do publikowania tekstów w naszym roczniku. Autorów, którzy chcieliby u nas opublikować wyniki swoich badań naukowych prosimy o zapoznanie się z zasadami przygotowywania tekstów, które są podane w zakładce "O czasopiśmie" / "Wytyczne dla autorów".

55. tom "Studiów Warmińskich" (z roku 2018) jest już zamknięty. Powinien się on ukazać w lutym 2019 r.

Teksty do 56. tomu "Studiów Warmińskich" (z roku 2019) prosimy przysłać do końca lutego 2019 roku.

Uprzejmie informujemy, że obecnie trwa również proces uzupełniania na stronie (zakładka "Archiwum") numerów archiwalnych "Studiów Warmińskich". Zainteresowanych zaś lekturą numerów archiwalnych, które nie zostały jeszcze uzupełnione, odsyłamy póki co na starą stronę naszego czasopisma (zakładka "Numery"): http://www.studiawarminskie.uwm.edu.pl/MNISW
10

Index Copernicus
90.77


 • ESCI (Emerging Sources Citation Index the Web of Science Core Collection)
 • Index Copernicus Journal Master List
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • BAZHUM (Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych)
 • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • The CiteFactor
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • POL-index

Pobieranie

CAŁY NUMER