The Tragedy of Ismena’s Fate and Character with the “Theban trilogy” of Sophocles as the Realization of Aristotle’s Catharsis Theory

Zdzisław Kieliszek

Katedra Filozofii i Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-0723-5422

Ewa Gocłowska

Katedra Filozofii i Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6953-716X


Abstract

The article is dedicated to the comparative analysis of the concept of perfect tragedy presented by Aristotle in Poetics with the pathos of the fate and character of Ismene from the Three Theban Plays by Sophocles. The authors remark that the figure of Ismene sketched out by Sophocles and the course of events in which she participates correspond with the Aristotelian concept of the cathartic function of tragedy in two concurrent dimensions. The spectator is “healed” from the feeling of pity through following the sequence of consecutive events involving Ismene, as well as their directly expressed or possible consequences. By contrast, the spectator is “cleansed” of the terror through the adequate characterological features of the protagonist.


Keywords:

Sophocles, Aristotle, Poetics, “theban trilogy”, Oedipus at Colonus, Antigone, Ismena


Arystoteles, 2010, Poetyka, przeł. i oprac. Henryk Podbielski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gocłowska Ewa, Kieliszek Zdzisław, 2018, Arystotelesowska koncepcja „terapeutycznej” funkcji tragedii na przykładzie trylogii tebańskiej (Króla Edypa, Edypa w Kolonie, Antygony) Sofoklesa, Studia Warmińskie, nr 55, s. 7-23.

Grimal Pierre, 1987, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, przedm. i przeł. Jerzy Łanowski, Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.

Kopalinski Władysław, 1983, Słownik mitów i tradycji kultury, PWN, Warszawa.

Kubiak Zygmunt, 2003, Mitologia Greków i Rzymian, Świat Książki, Warszawa.

Nicoll Allardyce, 1983, Dzieje dramatu, t. 1, tłum. Henryk Krzeczkowski, Wacław Niepokólczycki, Jerzy Nowacki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Parandowski Jan, 2016, Mitologia, Puls, Warszawa.

Sofokles, 2003, Edyp w Kolonie, Antygona, przeł. Kazimierz Morawski, oprac. Elżbieta Zarych, Zielona Sowa, Kraków.

Published
2019-12-31

Cited by

Kieliszek, Z., & Gocłowska, E. (2019). The Tragedy of Ismena’s Fate and Character with the “Theban trilogy” of Sophocles as the Realization of Aristotle’s Catharsis Theory. Studia Warmińskie, 56, 7–26. https://doi.org/10.31648/sw.3686

Zdzisław Kieliszek 
Katedra Filozofii i Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-0723-5422
Ewa Gocłowska 
Katedra Filozofii i Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6953-716X