Vol 56 (2019):


Philosophy

Olga Dolska, Olga Gorodiskaya, Jakov Tararoyev
105-121
Olexander Horban, Ruslana Martych, Maria Maletska
123-135
Theology

Family Studies

Law

History

Olena Aleksandrova, Roman Dodonov, Nataliia Vinnikova
439-455
Reviews