Factors Affecting Sex Crimes

Katarzyna Tracewicz

Katedra Teologii Moralnej i Etyki (doktorantka), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

Criminological or victimological aspects of sex crimes cover a broad spectrum of issues. This results from the fact that the problem is not uniform. This study presents various criminological theories common to all kinds of crimes, particularly sex crimes, and shows the role of the victim in the origin of a crime and defines a sexual crime itself. Crimes against sexual freedom are particularly harmful to a person’s integrity, resulting in serious mental trauma. Crimes are committed as a result of a mixture of numerous stimuli and no generalisations can be made by identifying one or another type of common behaviour. In an attempt to determine the real nature of an incident, it is very important how the victim behaved, mainly in terms of whether she consented to the sexual intercourse or not. Criminal behaviour cannot be explained only by analysing the characteristics of the perpetrator, the victim or the reactions of both parties. In order to provide an explanation, one has to analyse all of these elements together.


Keywords:

sex crimes, crime victim, crime theories


„Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553)”.

Bieńkowska E., „Wiktymologia. Zarys wykładu”, Warszawa 2000.

Bieńkowska E., „Wpływ zachowania ofiary na rozstrzygnięcie sprawy o zgwałcenie”, Warszawa 1984.

Bieńkowska E., Mazowiecka L., „Prawa ofiar przestępstw”, Warszawa 2009.

Bobryk J., „Behawioryzm”, w: J. Wojnowski (red.), „Wielka encyklopedia PWN”, t. 3, Warszawa 2004.

Budyn-Kulik M., „Wybrane wiktymologiczne (i psychologiczne) aspekty zgwałcenia”, w: M. Mozgawa (red.), „Przestępstwo zgwałcenia”, Warszawa 2012.

Ciosek M., „Psychologia sądowa i penitencjarna”, Warszawa 2003.

Filar M., „Przestępstwa seksualne w polskim prawie karnym”, Toruń 1985.

Gardocki L., „Prawo karne”, Warszawa 1998.

Hołyst B., „Czynniki kształtujące podatność wiktymologiczną, Studia Kryminologiczne”, Kryminalistyczne i Penitencjarne 10 (1979).

Hołyst B., „Kryminologia”, Warszawa 2007.

Kuć M., „Kryminologia”, Warszawa 2010.

Lernell L., „Przestępczość seksualna. Zagadnienia prawne i kryminologiczne”, w: K. Imieliński (red.) „Seksuologia społeczna”, Warszawa 1977.

Leszczyński J., „Przestępstwa tzw. seksualne w projekcie polskiego kodeksu karnego (wersja z grudnia 1991 r.)”, Palestra 9-10 (1992).

Marcinkowski T., „Medycyna sądowa dla prawników”, Szczytno 2010.

Marzec-Holka K., „Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologiczne”, Bydgoszcz 1999.

Młynarczyk Z., „Sprawy o przestępstwa seksualne w aktualnej praktyce wymiaru sprawiedliwości”, Nowe Prawo 5 (1969).

Podgajna-Kuśmierek M., „Pedofilia”, Kraków 2003.

Popielski B., „Medycyna i prawo”, Warszawa 1968.

Popielski B., „Przestępstwa seksualne, ich istota i dochodzenie”, Problemy kryminalistyki 59 (1966).

Pospiszyl K., „Przestępstwa seksualne”, Warszawa 2008.

Siemaszko A., „Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych”, Warszawa 1993.

Tyszkiewicz L., „Kryminologia (Zarys systemu)”, Katowice 1983.

Tyszkiewicz L., „Od naturalizmu do humanizmu w kryminologii”, Katowice 1991.

Warylewski J., „Przestępstwa seksualne”, Gdańsk 2001.

Published
2013-12-31

Cited by

Tracewicz, K. (2013). Factors Affecting Sex Crimes. Studia Warmińskie, 50, 169–183. https://doi.org/10.31648/sw.194

Katarzyna Tracewicz 
Katedra Teologii Moralnej i Etyki (doktorantka), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn