Why Death is not so Bad?

Marcin Ferdynus

Wydział Filozofii, Katedra Etyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0000-0003-0176-1023


Abstract

The paper aims at answering the question why death is not so bad. The author argues that death need not be as bad as Thomas Nagel, or Jeff  McMahan say it would be. According to the author death is not absolute evil, there is also no better and worse death. There is also no reason to think that death is good (valuable) only in this sense as Bernard Williams, or Leon Kass say it would be. Death is good, because thanks to it human person can actualization his potentialities (knowledge, desires, love), reaching the fullness of life.


Keywords:

death, immortality, Nagel, McMahan, Williams, Kass, Krąpiec


Augustyn św., 1987, Wyznania, tłum. Zygmunt Kubiak, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.   Google Scholar

Chyrowicz Barbara, 2013, Jeszcze dłużej niech żyje nam..., Znak, nr 698-699, s. 22-27.   Google Scholar

Chyrowicz Barbara, 2015, Bioetyka. Anatomia sporu, Wydawnictwo Znak, Kraków.   Google Scholar

Drewermann Eugen, 2000, Zstępuję na Barkę Słońca. Medytacje o śmierci i zmartwychwstaniu, tłum. Marian L. Kalinowski, Wydawnictwo Uraeus, Gdynia.   Google Scholar

Fischer John M., 2016, Dlaczego nieśmiertelność nie jest taka zła?, tłum. Marcin Iwanicki, Roczniki Filozoficzne, nr 64, s. 153-170, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-11 (03.07.2018).   Google Scholar

Kagan Shelly, 2012a, Death, Yale University Press, New Haven, London.   Google Scholar

Kagan Shelly, 2012b, Is Death Bad for You?, http://www.chronicle.com/article/Is-Death-Bad-for-You-/131818 (13.11.2017).   Google Scholar

Kass Leon, 2004, Life, Liberty and the Defense of Dignity. The Challenge for Bioethics, Encounter Books, New York, London.   Google Scholar

Krąpiec Mieczysław A., 2005, Ja-Człowiek, Wydawnictwo KUL, Lublin.   Google Scholar

Krąpiec Mieczysław A., 2008, Śmierć, w: Andrzej Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin, s. 334-339.   Google Scholar

Krąpiec Mieczysław A., 2009, Człowiek jako osoba, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin.   Google Scholar

Malczewski Jacek, 2007, O prywacyjnej koncepcji zła śmierci, Diametros, nr 11, s. 1-9, DOI: http://dx.doi.org/10. 13153/diam.11.2007.265 (02.07.2018).   Google Scholar

McMahan Jeff, 1988, Death and the Value of Life, Ethics, nr 99, s. 32-61.   Google Scholar

McMahan Jeff, 2012, Etyka zabijania, tłum. Joanna Bednarek, Katarzyna Kuś, Wydawnictwo PWN, Warszawa.   Google Scholar

Nagel Thomas, 1997a, Śmierć, tłum. Adam Romaniuk, w: T. Nagel, Pytania ostateczne, Fundacja Aletheia, Warszawa, s. 11-21.   Google Scholar

Nagel Thomas, 1997b, Widok znikąd, tłum. Cezary Cieśliński, Fundacja Aletheia, Warszawa.   Google Scholar

Noonan Jeff, 2013, The Life-Value of Death. Mortality, Finitude, and Meaningful Lives, Journal of Philosophy of Life, nr 3, s. 1-23.   Google Scholar

Pyka Marek, 2004, Thomas Nagel o śmierci i sensie życia, Sztuka Leczenia, nr 10, s. 41-47.   Google Scholar

Swift Jonathan, 1982, Podróże do wielu odległych narodów świata, tłum. Maciej Słomczyński, Wydawnictwo Literackie, Kraków.   Google Scholar

Williams Bernard, 1999, Sprawa Makropulos: refleksje nad nudą nieśmiertelności, tłum. Tomasz Duliński, w: Williams Bernard, Ile wolności powinna mieć wola?, Fundacja Aletheia, Warszawa, s. 65-87.   Google Scholar

Zhavoronkov Alex, 2014, Pokolenie wiecznej młodości. O postępach w biomedycynie i technologiach przedłużania życia, tłum. Krzysztof Mazurek, Wydawnictwo M, Kraków.   Google Scholar

Ziemiński Ireneusz, 2007, Twoja śmierć. Próba eksplikacji doświadczenia śmierci, Diametros, nr 11, s. 111-141, DOI: http://dx.doi.org/10.13153/diam.11.2007.270 (02.07.2018).   Google Scholar

Ziemiński Ireneusz, 2010, Metafizyka śmierci, Wydawnictwo WAM, Kraków.   Google Scholar


Published
2019-12-31

Cited by

Ferdynus, M. (2019). Why Death is not so Bad?. Studia Warmińskie, 56, 47–61. https://doi.org/10.31648/sw.2829

Marcin Ferdynus 
Wydział Filozofii, Katedra Etyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0000-0003-0176-1023