The Methods Employed by the Evil Spirit Based on the Confrontation of Jesus with Satan (Mt 4,1-11 and Parallel Gospels)

Radosław Czerwiński

Instytut Teologii Moralnej (doktorant), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin


Abstract

The events that took place during Jesus' temptation in the desert (cf. Mt 4,1-11; Mk 1,12; Lk 4,1-13) can prove helpful in unveiling the evil spirit and fathoming his methods. Temptation by Satan proffers the knowledge of how to combat him most effectively in order to stand undefeated. Jesus offers us some guidelines and tips which are designed to aid us in this process. Evil may often enter our lives unexpectedly. Although it may appear forceful, it is always surmountable. In analysing the scene of Jesus’ temptation, we learn how Satan threatens us and how we ought to overcome him. The temptation of Jesus offers specific indications together with a paragon of attitude, which the people of today can find useful.


Keywords:

Jesus, Satan, temptation, evil


„Maslow Abraham”, w: B. Kaczorowski (red.), „Nowa encyklopedia podręczna PWN”, Warszawa 2006.

„Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawiał Victtorio Messori”, Kraków 1986.

Avalos H.I., „Szatan”, w: M.D. Coogan, B.M. Metzger (red.), „Słownik wiedzy biblijnej”, Warszawa 1996.

Bartnik Cz., „Dogmatyka”, t. I, Lublin 2009.

Burakowska A., „Kuszenie Jezusa”, Communio 151 (1) (2006).

Cerbelaud D., „Diabeł - A jednak istnieje!”, Częstochowa 2002.

Dominiczak H., „Strzeż się człowieku szatana”, Marki 2009.

Efrid J.M., „Szatan”, w: P.J. Achtemeier (red.), „Encyklopedia biblijna”, Warszawa 1999.

Fausti S., „Wspólnota czyta Ewangelię według św. Mateusza”, Częstochowa 2007.

Gannon T., „Pustynia i miasto”, Kraków 1998.

Grabarek J., „Czy szatan istnieje?”, Nowe Życie 318 (3) (2001).

Green M., „Wierzę w klęskę szatana”, Warszawa 1992.

Henrici P., „>>Nie będziesz miał bogów innych oprócz mnie<<. Rozważanie nad kuszeniem Jezusa”, Communio 15 (1) (1995).

Homerski J., „Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp – przekład z oryginału. Komentarz”, Poznań-Warszawa 1979.

Huber G., „Idź precz Szatanie! Działanie diabła dzisiaj”, Marki 2010.

Jankowski A. i in., „Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu”, Poznań-Warszawa 1975.

Jaskółka P., „Ostateczna przyczyna wszelkiego zła”, w: R. Kamiński i in. (red.), „W służbie wartościom”, Kielce 1999.

Keener C.S., „Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu”, przekł. Z. Kościuk, Warszawa 2000.

La Grua M., „Misja wyzwalania: pogłębienie rozważań na temat dzieła złego ducha i sposobu uwolnienia od niego”, w: G. Amorth, A. Musolesi, „Świadectwo egzorcysty. Wywiad z ks. Gabrielem Amorthem, światowej sławy egzorcystą”, Kraków 2008.

Laurentin R., „Szatan – mit czy rzeczywistość?”, Warszawa 1998.

Matusiak S., „I Niedziela Wielkiego Postu”, w: „Homilie i kazania na każdy dzień. Duc in altum”, t. 3, Warszawa 2011.

Mickiewicz F. i in., „Metody szatana oraz sposoby walki z nim w świetle kuszenia Jezusa”, Communio 151 (1) (2006).

Mień A., „Syn Człowieczy”, Warszawa 1994.

Nola A.M., „Diabeł. O formacjach, historii i kolejach losu Szatana, a także o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od czasów starożytności aż po teraźniejszość”, Kraków 1997.

Paciorek A., „Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1-13. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz”, Częstochowa 2005.

Płużek Z., „Psychologia pastoralna”, Kraków 2002.

Rienecker F., „Szatan”, w: G. Maier, F. Rienecker (red.), „Leksykon biblijny”, Warszawa 2001.

Skucha P., „Wielki Post – sakramentalnym znakiem naszego nawrócenia”, Współczesna Ambona 24 (1) (1986).

Szamot M., „Chcę widzieć Jezusa”, Kraków 2007.

Św. Augustyn, „Wyznania”, Warszawa 2008.

Viviano B.T., „Ewangelia według świętego Mateusza”, w: R.E. Brown (red.), „Katolicki komentarz biblijny”, Warszawa 2004 [W. Chrostowski (red. wyd. pol.)].

Witaszek G., „Biblia o szatanie - rzeczywistość czy mit?”, w: K. Góźdź (red.), „Teologia o szatanie”, Lublin 2000.

Wojciechowski M., „Przypowieści dla nas”, Częstochowa 2007.

Wons K., „Przewodnik po stanach pokus”, Kraków 2003.

Zenger E., „Szatan”, w: L. Ryken (red.), „Praktyczny słownik biblijny”, Warszawa 1998.

Published
2014-12-31

Cited by

Czerwiński, R. (2014). The Methods Employed by the Evil Spirit Based on the Confrontation of Jesus with Satan (Mt 4,1-11 and Parallel Gospels). Studia Warmińskie, 51, 81–93. https://doi.org/10.31648/sw.155

Radosław Czerwiński 
Instytut Teologii Moralnej (doktorant), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin