The Parish Catechesis in the Archdiocese of Warmia – Current State (October 2012) and Challenges in the Future

Adam Bielinowicz

Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

The author of the article uses statistical data to present various forms of parish catechesis that are conducted today in the Archdiocese of Warmia. Then, referring to both the documents of The First (XIV) Synod of the Archdiocese of Warmia and subject literature, the author reflects on parish catechesis, which is necessary to make a parish a proper and successful place of adult, youth and children catechesis.


Keywords:

forms of catechesis, catechesis, preaching, parish, religion


„Kodeks Prawa Kanonicznego”.

Archiwum Wydziału Nauki Katolickiej, „Protokoły z posiedzeń Komisji Nauczania i Wychowania Chrześcijańskiego”, Teczka Pierwszy Synod Archidiecezji Warmińskiej 2006-2012.

Czekalski R., „Katecheza komunikacją wiary. Studium z katechetyki fundamentalnej”, Płock 2006.

http://www.archwarmia.pl/parafie/parafie/ (29.10.2012).

Jan Paweł II, „Program dla Kościoła w Polsce. Wizyta Ad limina 1998”, Kraków 1998.

Konferencja Episkopatu Polski, „Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce”, Kraków 2001.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, „Dyrektorium ogólne o katechizacji”, Rzym 1997, wyd. polskie, Poznań 1998.

Lemmerman H., „Szkoła retoryki”, Wrocław 1995.

Mariański J., „Żyć parafią”, Wrocław 1984.

Tryk H., „Ruszyły rekolekcje ewangelizacyjne”, http://ewangelizacja.archwarmia.pl/aktualnosci/ruszy-y-rekolekcje-ewangelizacyjne/ (21.12.2012).

Zając M., „Parafia miejscem katechezy”, w: S. Kulpaczyński (red.), „Miejsca katechezy. Rodzina, parafia, szkoła”, Lublin 2005.

Published
2013-12-31

Cited by

Bielinowicz, A. (2013). The Parish Catechesis in the Archdiocese of Warmia – Current State (October 2012) and Challenges in the Future. Studia Warmińskie, 50, 69–78. https://doi.org/10.31648/sw.188

Adam Bielinowicz 
Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn