Socio-Legal Situation of Muslim Women in Terms of Islam in Chosen Aspects

Kamil Frąckowiak

Katedra Prawa Karnego Materialnego, Katedra Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10- 702 Olsztyn

Hanna Frąckowiak

Katedra Prawa Karnego Materialnego, Katedra Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10- 702 Olsztyn


Abstract

The article presents the issues related to the socio-legal status of women in the tradition of contemporary Islam. In Islamic countries, due to the extremely strong influence of religion and tradition, the problem of the position and role of women in Muslim society must be seen through the prism of religious and moral readings of Islam, family law and Islamic traditions on various aspects of family life. These three research areas can not be strictly distinguished because each of them is a part of the cultural synthesis. The authors discuss some aspects of Muslim life, such as religious services, the right to pray, inheritance, education, professional work.


Keywords:

woman, socio-legal status, Muslims, Islam, human rights, women’s rights


„Al Islam. Hadisy”, tłum. M.T. Żuk, Warszawa 1984.

„Koran”, tłum. J. Bielawski, Warszawa 1986.

„Powszechna Islamska Deklaracja Praw Człowieka”.

„Życie Świętego Proroka Mauhammada”, Islam International Publications LTD 1994.

Barska A., „Status kobiety w Tunezyjskim systemie obyczajowo-obrzędowym”, Opole 1994.

Bielawski J., „Komentarz do Koranu”, w: „Koran”, Warszawa 1986.

Gaudefroy-Demombynes M., „Narodziny islamu”, Warszawa 1988.

http://encyklopedia.pwn.pl/37271_1.html (8.07.2012).

http://encyklopedia.pwn.pl/71463_I.hml (8.07.2012).

http://encyklopedia.pwn.pl/72178_1.html (8.07.2012).

Ishak Ansari Z. (tłum., red.), “Islamie Foundation”, Leicester 1989.

Lane E., “An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians”, Londyn 1836.

Lew-Starowicz Z., „Encyklopedia erotyki”, Warszawa 2002.

Mahomet, „Mądrości proroka (hadisy)”, wybór i tłum. J. Danecki, Warszawa 1993.

Michalska-Krajewska W., „Tajemnice haremu. Kobieta w świecie islamu”, Warszawa 2003.

Mrozek A., „Koran a kultura arabska”, Warszawa 1967.

Piwińscy D. i R., „Wzór osobowy muzułmanina i system wartości w Koranie”, Kultura i Społeczeństwo 3 (1977).

Puchnarewicz E., „Pozycja społeczna współczesnej kobiety arabskiej. Przykład Egiptu”, w: Z. Gorczyńska (red.), „Płeć –¬ Kobieta – Feminizm”, Gdańsk 1997.

Ruthven M., „Islam. Bardzo krótkie wprowadzenie”, tłum. K. Pachniak, Warszawa 1998.

Samir S.K., „Islam. Sto pytań”, tłum. K. Klauza, Warszawa 2004.

Zaorska B., „W cieniu islamu”, Niepokalanów 1991.

Published
2013-12-31

Cited by

Frąckowiak, K., & Frąckowiak, H. (2013). Socio-Legal Situation of Muslim Women in Terms of Islam in Chosen Aspects. Studia Warmińskie, 50, 205–219. https://doi.org/10.31648/sw.197

Kamil Frąckowiak 
Katedra Prawa Karnego Materialnego, Katedra Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10- 702 Olsztyn
Hanna Frąckowiak 
Katedra Prawa Karnego Materialnego, Katedra Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10- 702 Olsztyn