Parish – an (Un)usual Place of Growing in Faith and Brotherhood. Twenty Years of the Existence of Matka Boża Wspomożycielka Wiernych Parish in Olsztyn

Barbara Rozen

Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

The article was written due to the 20th anniversary of the founding of this Catholic parish in Olsztyn – Likusy. It is one of the small parishes in the local Church but at the same time it is distinct and unique as any living organism in a human being. Is it possible to experience the presence of God and His love in this parish? Is it the parish for our times? The author brings closer the history of the parish and its spiritual dynamics of life, comes to conclusions which forecast further trends of its development.


Keywords:

church, communities, Likusy, parish, laymen, Help of the Christians


„10 lat Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Olsztynie (Osiedle Likusy). Folder”, w: „Kronika”, t. III, czerwiec 2002.

„Działalność wychowawczo-duszpasterska”, Echo Wspomożycielki 4 (40) (2002).

„Jubileusz jest czasem dziękczynienia, a równocześnie czasem zaproszenia”, Echo Wspomożycielki 4 (40) (2002).

„Program pracy wychowawczo-duszpasterskiej Oratorium im św. Franciszka Salezego w Olsztynie-Likusach na rok szkolny 1999/2000”, w: „Kronika”, t. II, 18 czerwca 1999.

„Protokół dotyczący wyboru Rady Oratorium”, w: „Kronika”, t. II, 18 czerwca 1999.

„Salezjanie w Olsztynie, Kronika parafialna”, t. IV, czerwiec 2007.

„Słowo metropolity warmińskiego z dnia 13 października 1994 r.”, w: M. Zientara-Malewska, „Dzieła Wybrane”, Olsztyn 1997.

Benedykt XVI, „Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie >>Caritas in veritate<<, 29.06.2009”, Kraków 2009.

Benedykt XVI, „Radość wiary”, Częstochowa 2012.

Blachnicki F., „Wspólnoty rodzinne Ruchu Światło-Życie”, w: „Domowy Kościół. List do wspólnot ro-dzinnych”, t. 2, Kraków 2003.

Czupryński W., „Odnowa parafii i duszpasterstwa. Deuterokatechumenalna koncepcja chrześcijańskiej formacji w myśli i dziele ks. Franciszka Blachnickiego”, Olsztyn 2011.

http://www. pastoralne. pl/artykuly-/art,4,dzielo-nieustajacego-rozanca-swietego-jako-skuteczny-sposob-na-ozywienie-duchowego-zycia-parafii-swiadectwo-i-zaproszenie (25.01.2013).

Jan Paweł II, „Adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II >>Christifideles laici<<, 30.12.1988”, Watykan 1989.

Kempny R., „Parafia w nowej ewangelizacji”, w: Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, „Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001”, Katowice 2000.

Krukowski J., „Kościół partykularny”, w: „Encyklopedia katolicka”, t. IX, Lublin 2002.

Kuck A., „Wspólnota Kościoła Domowego”, Echo Wspomożycielki 2 (2006).

Mazuchowska A., „Comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu u stóp Wspomożycielki Wiernych w Likusach”, Echo Wspomożycielki 3 (2009).

Pawluk T., „Miłość Boga wyrażana w trosce o Kościół. Słowo pasterskie po Uroczystości Konsekracji Kościoła”, Echo Wspomożycielki 3 (6) (2000).

Pawluk T., „Pierwsza 100 >>Echa Wspomożycielki<<”, Echo Wspomożycielki 3 (23) (2001).

Pawluk T., „Sprawozdanie wizytacyjne proboszcza parafii”, Echo Wspomożycielki 2 (2001).

Pawluk T., „Sprawozdanie wizytacyjne proboszcza parafii”, Echo Wspomożycielki. Wydanie specjalne 2001, z 1 września.

Pawluk T., „Wychowywać jak ksiądz Bosko”, Echo Wspomożycielki 1 (3) (1998).

Sawicka H., „Życie i twórczość Marii Zientary-Malewskiej (1894-1984)”, w: M. Zientara-Malewska, „Dzieła wybrane”, Olsztyn 1997.

Sitarz M., „Parafia”, w: „Encyklopedia katolicka”, t. XIV, Lublin 2010.

Skwierczyński Z., „Polski Związek Kobiet Katolickich”, w: „Encyklopedia katolicka”, t. XV, Lublin 2011.

Sobór Watykański II, „Dekret o apostolstwie świeckich >>Apostolicam actuositatem<<”, w: Sobór Wa-tykański II, „Konstytucje, dekrety, deklaracje”, Poznań 1968.

Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele >>Lumen gentium<<”, w: Sobór Watykań-ski II, „Konstytucje, dekrety, deklaracje”, Poznań 1968.

Surynowicz M., „Rada Duszpastersko-Parafialna przy Parafii N.M.P. Wspomożycielki Wiernych w Olsz-tynie – Likusach”, Echo Wspomożycielki 20 (2006).

Surynowicz M., „Z historii Likus”, Echo Wspomożycielki 1 (21) (1999).

Surynowicz M., „Z historii Likus”, Echo Wspomożycielki 2 (18) (2000).

Surynowicz M., „Z historii Likus”, Echo Wspomożycielki 2 (25) (2000).

Surynowicz M., „Z historii Likus”, Echo Wspomożycielki 2 (3) (1999).

Surynowicz M., „Z historii Likus”, Echo Wspomożycielki 3 (10) (2000).

Żądło A., „Modele organizacji duszpasterstwa parafialnego”, w: Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, „Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001”, Katowice 2000.

Published
2013-12-31

Cited by

Rozen, B. (2013). Parish – an (Un)usual Place of Growing in Faith and Brotherhood. Twenty Years of the Existence of Matka Boża Wspomożycielka Wiernych Parish in Olsztyn. Studia Warmińskie, 50, 295–314. https://doi.org/10.31648/sw.204

Barbara Rozen 
Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn