Courage and Holiness

Zdzisław Kieliszek

Katedra Filozofii i Antropologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-0723-5422


Abstract

In the article the author of “Courage and Holiness”, inspired by the theme of the X Pope Day “Courage of holiness”, which was celebrated in Poland on 10 October 2010, is trying to determine the relationship between the virtue of courage and holiness. In the first part of the discussion analyzed the virtue of fortitude. It has been shown to be patient, persistent and confident to resist evil and generous pursuit of truth, goodness and beauty. Part two is devoted to a reflection on holiness. In light of the studies, it appears as the value of which man realizes, striving for perfection. As indicated in the last part of people's attitudes, in which the virtue of courage and human desire for perfection coincide with each other. On the basis of analysis the author comes to the conclusion that the process of human striving for holiness is linked to the development of the human virtues of courage.


Keywords:

courage, holiness, perfection, virtue, value, good, evil


„List pasterski Episkopatu Polski na X Dzień Papieski – 10 października 2010 r. Jan Paweł II – odwaga świętości”, http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=2010102_0 (19.11.2011).

Arystoteles, „Polityka”, przeł. i oprac. L. Piotrowicz, Warszawa 2002.

Balthasar von H.U., „Chrześcijanin i lęk”, przeł. A. i A. Klubowie, Kraków 1997.

Bielicka B., „Miłość macierzyńska pod mikroskopem”, Warszawa 1967.

Camus A., „Człowiek zbuntowany”, tłum. J. Guze, Kraków 1993.

Colzani A., „Nawrócenie”, w: H. Witczyk (red. wyd. pol.), „Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei”, tłum. S. Bielański i in., Kielce 2000.

Eckmann A., „Przebóstwienie człowieka w świetle pism wczesnochrześcijańskich”, w: P. Moskal (red.), „Filozofować w kontekście teologii. Religia – natura – łaska”, Lublin 2003.

Fichte J.G., „Podstawy całkowitej Teorii Wiedzy”, przeł. M.J. Siemek, w: J.G. Fichte, „Teoria Wiedzy”, t. 1, wybrał, przeł., wstępem i przypisami opatrzył M.J. Siemek, aneks przeł. J. Garewicz, Warszawa 1996.

Gilson E., „Tomizm”, przeł. J. Rybałt, Warszawa 1960.

Heidegger M., „Bycie i czas”, przeł. B. Baran, Warszawa 2010.

http://synonim.net/synonim/odwaga (19.11.2011).

Jan Paweł II, „Misja św. Piotra: utwierdzać braci”, w: Jan Paweł II, „Wierzę w Kościół: jeden, święty, powszechny i apostolski”, Watykan 1996.

Jaroszyński P., „Etyka – dramat życia moralnego”, Warszawa 1993.

Kodalle K.M., „Bóg”, w: E. Martens, H. Schnädelbach (red.), „Filozofia. Podstawowe pytania”, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1995.

Kołakowski L., „Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań”, Londyn 1984.

Kozłowski R., „Męstwo jako sposób spełniania się osoby”, Słupsk 2011.

Lasik M., „Rozwój duchowy – progres czy regres naturalnych władz bytowych człowieka? Rozważania na podstawie >>Twierdzy wewnętrznej<< św. Teresy od Jezusa”, w: P. Moskal (red.), „Filozofować w kontekście teologii. Religia – natura – łaska”, Lublin 2003.

Marek Z., „Podstawy wychowania moralnego”, Kraków 2005.

Moń R., „Warto czy należy? Studium na temat istoty i źródeł normatywności”, Warszawa 2011.

Pańpuch Z., „Cnoty i wady”, w: A. Maryniarczyk (red.), „Powszechna encyklopedia filozofii”, t. 2, Lublin 2001.

Reale G., „Historia filozofii starożytnej”, t. 2, przeł. E.I. Zieliński, Lublin 2001.

Salij J., „Jan Paweł II na temat męczeństwa”, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/meczenstwo/jp2-meczenstwo.html (29.12.2011).

Ślipko T., „Zarys etyki ogólnej”, Kraków 2002.

św. Tomasz z Akwinu, „Suma teologiczna”, tłum. S. Bełch, Londyn 1962.

Tischner J., „Śladami Nieskończonego. W kręgu myśli E. Levinasa”, w: J. Tischner (red.), „Filozofia współczesna”, Kraków 1989.

Urbański S., „Istota zjednoczenia mistycznego”, w: P. Moskal (red.), „Filozofować w kontekście teologii. Religia – natura – łaska”, Lublin 2003.

Zdybicka Z.J., „Człowiek i religia”, Lublin 1993.

Zdybicka Z.J., „Sacrum – profanum”, w: A. Maryniarczyk (red.), „Powszechna encyklopedia filozofii”, t. 8, Lublin 2007.

Published
2012-12-31

Cited by

Kieliszek, Z. (2012). Courage and Holiness. Studia Warmińskie, 49, 9–22. https://doi.org/10.31648/sw.250

Zdzisław Kieliszek 
Katedra Filozofii i Antropologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-0723-5422