New Programs and Books of the Religious Education in the Archdiocese of Warmia

Adam Bielinowicz

Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

In the Act of 19 March 2009 the Polish Parliament approved the introduction of the next reform of education. The main principles of the reform include the introduction of a new general program of education and lowering of the age when the implementation of compulsory education of the children can start. The changing of the general education curriculum entailed changing of the catechesis curriculum of the Catholic Church in Poland in 2001, and thus - to change curricula and books to teach religion. In this article author presents these new documents and books, and describes the process of exchange. The studies used tests that show the current status of numerical catechists in the Archdiocese of Warmia ant the calculation of the religious teachers who use various programs and textbooks. The author refers to the proposed theme of new textbooks and notes on a wide range of issues contained therein. In addition he discussed the major problems of young people, especially in the context of many current existential and metaphysical questions. New programs and books are certainly helpful in a critical assessment of current threats and the world of universal values, but also to deepen the knowledge of the religion and to give rise to the integral education of the younger generation.


Keywords:

Religious Education, Catechesis, Core Curriculum, Curriculum, Books


„Ramowy program katechizacji w zakresie szkoły podstawowej I-VIII”, Warszawa 1971.

„Ramowy program katechizacji w zakresie szkoły średniej I-IV”, Warszawa 1971.

„Teczka Ankiety katechetyczne 2011/12”, Archiwum Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, ul. Pieniężnego 22.

„Teczka korespondencja 2011”, Archiwum Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, ul. Pieniężnego 22.

http://katalog.wydawnictwowam.pl/?Page=opis&Id=61992 (02.11.2011).

http://katecheza.wydawnictwowam.pl/?Page=info&Id=Nowe_poradniki_metodyczne (19.11.2011).

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2650%3Ajeszcze-przez-dwa-lata-szeciolatki-w-pierwszej-klasie-zgodnie-z-wol-rodzicow-projekt-nowelizacji-ustawy-do-konsultacji-&catid=100%3Awazne&Itemid=207 (13.10.2011).

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2650%3Ajeszcze-przez-dwa-lata-szeciolatki-w-pierwszej-klasie-zgodnie-z-wol-rodzicow-projekt-nowelizacji-ustawy-do-konsultacji-&catid=100%3Awazne&Itemid=207 (22.11.2011).

http://www.wydawnictwowam.pl/?Page=info&Id=Nowe_podreczniki_do_religii_2011 (02.11.2011).

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, „Program nauczania religii”, Kraków 2001.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, „Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach”, Kraków 2010.

Konferencja Episkopatu Polski, „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, Kraków 2002.

Konferencja Episkopatu Polski, „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, Kraków 2010.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, „Dyrektorium ogólne o katechizacji”, Poznań 1998.

Marek Z., „Program nauczania religii Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski”, w: S. Dziekoński (red.), „Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce”, Warszawa 2003.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, „Reforma systemu edukacji”, Warszawa 1998.

Misiaszek K., „Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. Próba oceny”, Warszawa 2010.

Murawski R., „O konstruktywną dyskusję nad programem katechizacji”, Katecheta 42 (8) (1998).

Piszcz E., „Dekret o programach katechizacji w archidiecezji warmińskiej”, Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne 60 (2002).

Tomasik P. (red.), „W trosce o dobre podręczniki. Vademecum dla autorów i recenzentów podręczników katechetycznych”, Kraków 2003.

Published
2012-12-31

Cited by

Bielinowicz, A. (2012). New Programs and Books of the Religious Education in the Archdiocese of Warmia. Studia Warmińskie, 49, 123–135. https://doi.org/10.31648/sw.258

Adam Bielinowicz 
Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn