The Family Catechesis by Rev. Francis Blachnicki and its Implementation in the Home Church

Wojsław Czupryński

Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

The great heritage of the thought and works of Rev. F. Blachnicki is a call for a new forms of pastoral care based on the most significant experience of the first centuries of Christianity, the newly discovered and depicted as a gift of the last council. Taking conciliar and post-conciliar indications of the Church, especially in the document “Rites of Christian Initiation of Adults”, the family is called to the appreciation of the catechumenate. The Christian family is the privileged place for catechesis, and parents are the first teachers and educators in the faith. Therefore, the family catechumenate seems to have a special character in any way - according to statements made by Rev. F. Blachnicki - not replaced. The restoration of the leading role of the family in the task of awakening and development of faith involves the rediscovery of the fundamental truth that the Christian community is in itself a living catechesis. This relational dimension of faith is more important than all contents and methods, according to the personalistic nature and importance of Christian witness. This task is more urgent because we experience today the fact of ignorance and passive attitude of parents towards their obligation of the religious formation of their children. We could even define this state as a great challenge for the Church, which should take, especially since we are dealing with a serious crisis of the modern family.


Keywords:

family, family catechumenate, Blachnicki, Home Church Movement, mystagogy, faith-filled environment


„Domowy Kościół. Informacje [Materiały Ruchu Światło-Życie]”, Kraków 1987.

„Domowy Kościół. Informacje”, Kraków 1987.

„Modlitwa małżonków, [Materiały Domowego Kościoła]”, Kraków 1999.

„Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin. Podręcznik. Część A – ogólna”, Kraków 1984.

„Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia”, Kraków 1996.

„Spotkanie Kręgu, [Materiały Domowego Kościoła]”, Kraków 2002.

Benedykt XVI, „Światłość świata. Papież Kościół i znaki czasu. Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem”, Kraków 2011.

Biela B., „Ku duszpasterstwu Kościoła Domowego”, Oaza 98 (2009).

Biela B., „Znaki i wymagania czasu dla Ruchu Światło-Życie”, Oaza 77 (2006).

Blachnicki F., „>>Słowo życia<< w rodzinie”, w: LDK, t. 1.

Blachnicki F., „Adwent i Boże Narodzenie w rodzinie”, w: LDK, t. 1.

Blachnicki F., „Ewangelizacja i katechumenat w rodzinie”, w: LDK, t. 2.

Blachnicki F., „Godziny Taboru”, Carlsberg-Lublin 1989.

Blachnicki F., „Inspiracje Ruchu Equipes Notre Dame”, w: LDK, t.1.

Blachnicki F., „Katechetyka fundamentalna. Pisma katechetyczne ks. Franciszka Blachnickiego”, t. 2, Warszawa 2006.

Blachnicki F., „Katechumenat na dzisiejszą godzinę”, w: „Katechumenat. Wspólnoty formacyjne we wspólnocie lokalnej”, Biblioteczka animatora (2) 2002.

Blachnicki F., „Metoda przeżyciowo-wychowawcza dziecięcych rekolekcji zamkniętych (studium pedagogiczno-pastoralne)”, (mps), Lublin 1963.

Blachnicki F., „Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin. Część C. Szkoła Apostolska”, Krościenko 1980.

Blachnicki F., „Pierwsza Komunia święta w rodzinie”, w: LDK, t. 1.

Blachnicki F., „Popiół i palma, czyli Wielki Post w rodzinie”, w: LDK, t. 1.

Blachnicki F., „Program ewangelizacyjno-katechumenalny Ruchu Światło-Życie i jego realizacja w rodzinach”, w: LDK, t. 2.

Blachnicki F., „Rodzina a katechumenat”, w: LDK, t. 1.

Blachnicki F., „Rodzina w okresie Pięćdziesiątnicy radości”, w: LDK, t. 1.

Blachnicki F., „Ruch Światło-Życie i wspólnoty rodzinne Ruchu a ewangelizacja”, w: LDK, t. 1.

Blachnicki F., „Struktura ruchu >>Domowy Kościół<< w ramach Ruchu Światło-Życie”, w: LDK, t. 2.

Blachnicki F., „Sympatycy czy chrześcijanie? Katechumenat na dzisiejszą godzinę”, Krościenko 2002.

Blachnicki F., „Świeca w rodzinie”, w: LDK, t. 1.

Blachnicki F., „Triduum Paschalne w domowym Kościele”, w: LDK, t. 1.

Blachnicki F., „Wspólnoty rodzinne Ruchu Światło-Życie”, w: LDK, t. 1.

Blachnicki F., Życie swoje oddałem za Kościół, Kraków 2005.

Kozyra E., „Wypowiedź w dyskusji panelowej podczas XXVII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie”, Oaza 55 (2002).

Marczewski M., „Katecheza rodzinna czy katechumenat domowy/rodzinny”, w: J. Stala (red.), „Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej”, Kielce 2005.

Mikulski J., „Rola kapłana w Domowym Kościele – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie”, Kraków 2007.

Misiaszek K., „Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej”, Warszawa 2010.

Stepulak Z., „Postawy młodzieży wobec miłości, małżeństwa i rodziny. Badania empiryczne maturzystów diecezji siedleckiej”, Teologia Praktyczna 8 (2007).

Wodarczyk A., „Prorok żywego słowa Prorok Żywego Kościoła. Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) – życie i działalność”, Katowice 2008.

www.personahumana.pl (5.11.2011).

Published
2012-12-31

Cited by

Czupryński, W. (2012). The Family Catechesis by Rev. Francis Blachnicki and its Implementation in the Home Church. Studia Warmińskie, 49, 165–180. https://doi.org/10.31648/sw.261

Wojsław Czupryński 
Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn