Consequences of infringement in time the contract about prohibition of competition of duration of relation of work

Krystyna Ziółkowska

Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Socjalnego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn


Abstract

The problems of contracts about prohibition of competition is controversial continually in Polish law, which it does not be adapted to quick economic development of the country. The more and more firms from beginning of constitutional transformation came into being, the institutions of work about economic character as well as the companies of trade right. The publication propels the problems of inclusion of during relation of work the only contract about prohibition of competition (skipping the  contract about prohibition of competition after ceasing the relation of work) as well as the consequences for two subjects what are the employer as well as the worker. The authoress tries to introduce what can appear the legal  consequences of infringement of contract about prohibition of competition, the  taking into account the compensating responsibility and also serial the worker in relation to employing him the employer.


Keywords:

contract about prohibition of competition in time of duration of relation of work, worker, employer, ordinalresponsibility, recompense


Cajsel W., „Pracowniczy zakaz konkurencji”, Monitor Prawniczy 8 (1999).

Ciupa S.W., „Umowa o zakazie konkurencji w Kodeksie pracy”, Monitor Prawniczy 4 (1998).

Cudowski B., „Zakaz konkurencji i związane z nim obowiązki pracownicze w projekcie nowelizacji kodeksu pracy”, Przegląd Sądowy 10 (1995).

Florek L., Zieliński T., „Prawo pracy”, Warszawa 2004.

Gersdorf M., Rączka K., Skoczyński J., „Kodeks pracy komentarz”, Warszawa 2004.

Góral Z., „Pracownicza odpowiedzialność porządkowa”, Łódź 1987.

Kuczyński T., „Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2 (1993).

Liszcz T., „Prawo pracy”, Warszawa 2004.

Muszalski W. (red.), „Kodeks pracy. Komentarz”, Warszawa 2011.

Niedbała Z., „Regulacja prawna zakazu zajmowania się interesami konkurencyjnymi”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3 (1996).

Strusińska-Żukowska J., „Zmiany w kodeksie pracy od 2 czerwca 1996 roku”, Prawo Pracy 7 (1996).

Szczęsny R., „Kodeksowy zakaz konkurencji dotyczący członków zarządu w spółkach kapitałowych”, PPH 11 (2004).

Published
2012-12-31

Cited by

Ziółkowska, K. (2012). Consequences of infringement in time the contract about prohibition of competition of duration of relation of work. Studia Warmińskie, 49, 241–254. https://doi.org/10.31648/sw.266

Krystyna Ziółkowska 
Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Socjalnego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn