Creating a Professional Image of Religion Teachers in Selected Online Press

Anna Zellma

Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-3612-3454


Abstract

Owing to its widespread accessibility, the online press influences the opinions of its readers to a considerable extent; this also applies to creating the image of the religion teacher. It is noticeable that a key role in the presentation of issues related to this profession is played by certain specific values to which the authors of press comments on the Internet refer and which they recognise. This study analyses the contents of online editions of selected Catholic (“Gość Niedzielny”, “Niedziela”), right-wing (“Do Rzeczy”, “Sieci”) and left-wing (“Gazeta Wyborcza”, “Polityka”) newspapers and weeklies of the past five years, i.e. from 2015 to the latest issue (November 2019). The analysis revealed both similarities and differences in the presentation of the subject matter in question between these groups of papers. One-sidedness and subjectivity of opinions is a striking feature of opinions presented in the leftist press. According to the study author, these papers wrongly bring up such issues as poor professional qualifications of religion teachers, a waste of the two hours a week for teaching religion; at the same time, they disregard the educational role of religion teachers and their commitment to students’ holistic development. This image is probably largely affected by the negative attitude to the Catholic Church and to teaching religion in Polish schools, resulting from the journalists’ viewpoint. On the other hand, the Catholic press presents a positive attitude and its journalists make efforts to provide reliable information, e.g. by emphasising the professional qualifications and various educational activities of religion teachers and by appreciating their role in the school educational mission. The right-wing press did not publish articles on a religion teacher.


Keywords:

religion teacher, online press, teaching religion, Polish school, Internet, catechesis

Balcarczyk Justyna, 2019, Prasa internetowa (1) – przybliżenie pojęcia, podstawa prawna, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/show-content/publication/edition/22315?id=22315 (21.10.2019).

Bara Piotr, 2019, Katecheci strajkują z nami, http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/9033656/Katecheci-strajkuja-z-nami (22.11.2019).

Bednarek Michalina, Bera Piotr, Waluś Monika, 2019, Katecheta: wykonuję najtrudniejszy, najgorzej płatny i najmniej doceniany zawód w szkole, https://wyborcza.pl/7,162657,25344403,katecheta-wykonuje-najtrudniejszy-najgorzej-platny-i-najmniej.html (17.11.2019).

Bednarek Michalina, Bera Piotr, Waluś Monika, 2019, W szkołach brakuje katechetów. Kiepskie płace, mały prestiż, https://wyborcza.pl/7,162657,25344342,coraz-krotsza-lawka-katechetow.html (20.11.2019).

Bednarska-Olejniczak Dorota, 2017, Kształtowanie wizerunku pracodawcy w Internecie, „Handel Wewnętrzny: marketing, rynek, przedsiębiorstwo, nr 5, s. 44-52.

Beylin Marek, 2015, Katecheci do kontroli, https://wyborcza.pl/1,75398,17658865,_Swiecka_szkola___Tylko_pensje_katechetow_kosztuja.html (19.11.2019).

Bobrowska Anita, Garska Maria, 2012, Elementy kreacji wizerunku podmiotu politycznego w rzeczywistości wyborczej, Colloquium, nr 2, s. 147-164.

Cichoń Małgorzata, 2016, Dlaczego studiowali teologię?, Niedziela Ogólnopolska, nr 41, https://www.niedziela.pl/artykul/127147/nd/Dlaczego-studiowali-teologie (23.10.2019).

Cykla Tomasz, 2019, W Wielkopolsce katecheci mogą strajkować, http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/9031333/W-Wielkopolsce-katecheci-moga-strajkowac (21.11.2019).

Cykla Tomasz, 2019, W Wielkopolsce katecheci strajkują, http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/9031259/W-Wielkopolsce-katecheci-strajkuja (21.11.2019).

Diduszko-Zyglewska Agata, 2018, Religia zapycha szkoły. Powinna być w soboty w salkach katechetycznych, https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23912884,religia-zapycha-szkoly-powinna-byc-w-soboty-w-salkach.html (19.11.2019).

Dobrowolska Katarzyna, 2019, Czy katecheza jest dziś potrzebna?, Niedziela. Edycja kielecka, nr 38, https://www.niedziela.pl/artykul/144828/nd/Czy-katecheza-w-szkole-jest-dzis (23.10.2019).

Gazeta Wyborcza, https://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true (20.11.2019).

Głuszek-Szafraniec Dagmara, 2017, Nauczanie religii w szkole w Polsce: analiza wybranych debat medialnych, Politeja, nr 1, s. 265-282.

Gołębiewski Marcin, 2017, Katecheta świecki – zawód czy powołanie?, Niedziela. Edycja podlaska, nr 36, https://www.niedziela.pl/artykul/132731/nd/Katecheta-swiecki-%E2%80%93-zawod-czy-powolanie (12.10.2019).

Gość Niedzielny, www.gosc.pl (20.11.2019).

Grohs Robert, 2015, Katecheza – błogosławiony trud, „Niedziela Ogólnopolska”, nr 43, https://www.niedziela.pl/artykul/121126/nd/Katecheza-%E2%80%93-blogoslawiony-trud (12.10.2019).

Hartman Edyta, 2016, Posłani, by pomagać, rozmowa z ks. Krzysztofem Mielnickim, Niedziela. Edycja podlaska, nr 36, https://www.niedziela.pl/artykul/126610/nd/Poslani-by-pomagac (22.10.2019).

Jakimowicz Marcin, 2019, Nuda się nie uda, Gość Niedzielny, nr 44, https://www.gosc.pl/doc/5952974.Nuda-sie-nie-uda (31.10.2019).

Jałowiczor Jakub, 2018, Co wolno katechezie?, Gość Niedzielny, nr 10, https://www.gosc.pl/doc/4547773.Co-wolno-katechecie (10.09.2019).

Kalbarczyk Maciej, 2019, Nadążyć za młodymi, rozmowa z ks. Piotrem Tomasikiem, Gość Niedzielny, nr 41, https://www.gosc.pl/doc/5907458.Nadazyc-za-mlodymi (12.20.2019).

Koszewski Maciej, 2016, Katecheci, dobra robota, rozmowa z ks. Krzysztofem Mielnickim, Niedziela. Edycja podlaska, https://www.niedziela.pl/artykul/124693/nd/Katecheci-dobra-robota (15.10.2019).

Kośmiński Paweł, Suchecka Justyna, 2015, „Świecka szkoła”: Tylko pensje katechetów kosztują podatników 1,2 mld zł rocznie, https://wyborcza.pl/1,75398,17658865,_Swiecka_szkola___Tylko_pensje_katechetow_kosztuja.html (15.11.2019).

Krall Jacek, 2001, Silna marka, Istota i kreowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kublik Agnieszka, Suchecka Justyna, 2019, Nowacka: niech za religię płaci Kościół, http://wyborcza.pl/7,134154,24337580,nowacka-niech-za-religie-placi-kosciol.html (19.11.2019).

Kuraś Bartłomiej, 2015, Katecheta i krzyk, http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/8000479/Katecheta-i-krzyk (21.11.2019).

Lisowska-Magdziarz Małgorzata, 2004, Analiza zawartości mediów: przewodnik dla studentów: wersja 1.1., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Lisowska-Magdziarz Małgorzata, 2013, Metodologia badań nad mediami: nurty, kierunki, koncepcje, nowe wyzwania, „Studia Medioznawcze”, nr 2, s. 27-42.

Lisowska-Magdziarz Małgorzata, 2018, Badanie wielomodalnych przekazów w mediach masowych. Od teorii do schematu analitycznego, w: Agnieszka Szymańska, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Agnieszka Hess, (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Warszawa, s. 143-165.

Lorenz Piotr, 2017, Bohater katechezy, Niedziela. Edycja sosnowiecka, nr 47, https://www.niedziela.pl/artykul/134064/nd/Bohater-katechezy (17.10.2019).

Lorenz Piotr, 2018, Bohater katechezy po raz drugi, Niedziela. Edycja sosnowiecka, nr 46, https://www.niedziela.pl/artykul/140071/nd/Bohater-katechezy-po-raz-drugi (17.2019).

Lorenz Piotr, 2019, Bohater katechezy, Niedziela. Edycja sosnowiecka, nr 28, https://www.niedziela.pl/artykul/143785/nd/Bohater-katechezy (17.10.2019).

Łosiewicz Iwona, 2017, 43. Szczecińskie Dni Katechetyczne, Edycja szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem), nr 40, https://www.niedziela.pl/artykul/133231/nd/43-Szczecinskie-Dni-Katechetyczne (23.10.2019).

Łoziński Bogumił, 2015, Kto ma problem z katechezą?, Gość Niedzielny, nr 36, https://www.gosc.pl/doc/2677740.Kto-ma-problem-z-katecheza (4.09.2019).

Łukaszów Monika, 2016, Być dla człowieka, rozmowa z ks. Łukaszem Piórkowskim, Niedziela. Edycja legnicka, nr 18, https://www.niedziela.pl/artykul/124463/nd/Byc-dla-czlowieka (24.10.2019).

Łukaszów Monika, 2019, Pedagodzy z powołania, Niedziela. Edycja legnicka, nr 45, https://www.niedziela.pl/artykul/145629/nd/Pedagodzy-z-powolania (18.10.2019).

Macinkiewicz Daniel, 2016, „Coaching Katechety”, czyli warsztaty metodyczne dla katechetów, Niedziela. Edycja Świdnicka, nr 16, https://www.niedziela.pl/artykul/124361/nd/%E2%80%9ECoaching-Katechety%E2%80%9D-czyli-warsztaty (20.10.2019).

Marek Sławomir, 2016, Warsztaty metodyczne dla katechetów, Niedziela. Edycja świdnicka, nr 40, https://www.niedziela.pl/artykul/127112/nd/Warsztaty-metodyczne-dla-katechetow (24.10.2019).

Marszałek Jolanta, 2019, Katecheci na medal, Niedziela Ogólnopolska, nr 36, https://www.niedziela.pl/artykul/144567/nd/Katecheci-na-medal (3.09.2019).

Mazur Natalia, 2019, Możesz zostać katechetą, http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/7061665/Mozesz-zostac-katecheta (21.11.2019).

Niedziela.pl – wiarygodna strona internetu, https://www.niedziela.pl/ (20.11.2019).

Nowosielski Piotr, 2019, Idziemy naprzód z nadzieją, rozmowa z ks. Jarosławem Kowalczykiem, Niedziela. Edycja legnicka, nr 43, https://www.niedziela.pl/artykul/145363/nd/Idziemy-naprzod-z-nadzieja (22.10.2019).

Oset Ewa, 2019, Nowe wyzwania katechezy, Niedziela Ogólnopolska, nr 36, https://www.niedziela.pl/artykul/144566/nd/Nowe-wyzwania-katechezy (3.09.2019).

Pietrulewicz Teresa, 2014, Wpływ wizerunku szkoły na jej wybór przez rodziców w świetle przeprowadzonych badań, E-Mentor, nr 3, s. 22-30.

Podgorka Joanna, 2015, Kto ma płacić za lekcje religii, Polityka, nr 15, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1614869,1,kto-ma-placic-za-lekcje-religii.read (29.10.2019).

Podgórska Joanna, 2017, Alleluja i do szkoły!, Polityka, nr 35, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1717502,1,duzo-religii-w-nowym-programie-szkolnym.read (3.11.2019).

Podgórska Joanna, 2019, Ucieczka z katechezy, Polityka, nr 40, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1926304,1,koniec-lekcji-religii.read (3.11.2019).

Pucułek Aleksandra, 2019, Do strajku nauczycieli w Łodzi przyłączą się katecheci? „Proszę kierować się własnym sumieniem”, https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,24622415,do-strajku-nauczycieli-w-lodzi-przylacza-sie-katecheci-prosze.html (12.11.2019).

Raczyńska Agnieszka, Fachowcy od człowieka, Niedziela. Edycja sosnowiecka, nr 43, https://www.niedziela.pl/artykul/145380/nd/Fachowcy-od-czlowieka (25.10.2019).

Rapley Tim, 2019, Analiza konwersacji dyskursu i dokumentów, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rozwadowska Barbara, 2002, Public relations: teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa.

Rzymek Mariusz, 2019, Katecheta – ekspert od drogi Jezusa, Niedziela. Edycja bilsko-żywiecka, nr 38, https://www.niedziela.pl/artykul/144819/nd/Katecheta-%E2%80%93-ekspert-od-drogi-Jezusa (23.10.2019).

Sałwacka Maja, 2015, Katechetka do dzieci: Nie świętuj Halloween, bo opęta cię szatan, https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/1,35182,19135456,katechetka-do-dzieci-nie-swietuj-halloween-bo-opeta-cie-szatan.html (21.11.2019).

Sałwacka Sylwia, 2017, Katechetę łatwiej zwolnić. Dyrektorzy bezprawnie wyrzucają ze szkół, https://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,21038160,katechete-latwiej-zwolnic-dyrektorzy-bezprawnie-wyrzucaja-ze.html (21.11.2019).

Skopińska Anna, 2015, Belfer czy świadek wiary?, Niedziela Ogólnopolska, nr 36, https://www.niedziela.pl/artykul/120293/nd/Belfer-czy-swiadek (16.10.2019).

Sroga Piotr, 2015, Powołani do tablicy, rozmowa z Anną Zellma, Gość Niedzielny. Posłaniec Warmiński, https://olsztyn.gosc.pl/doc/2772916.Powolani-do-tablicy (26.10.2019).

Stachowicz Adam, 2017, Ku doskonaleniu duchowemu, Niedziela. Edycja sandomierska, nr 38, https://www.niedziela.pl/artykul/132988/nd/Ku-doskonaleniu-duchowemu (21.10.2019).

Starewicz-Jaworska Agnieszka, 2007, Prasa cyfrowa – replika wydania papierowego czy samodzielna platforma komunikacyjna, Studia Medioznawcze, nr 1, s. 80-91.

Suchecka Justyna, 2018, Katecheta będzie wychowawcą klasy? Nowy pomysł minister Anny Zalewskiej, http://wyborcza.pl/7,75398,23066339,katecheta-bedzie-wychowawca-klasy-nowy-pomysl-minister-anny.html (21.11.2019).

Suchecka Justyna, Zadworny Adam, Kozioł Magdalena, 2019, Kościół nie ustępuje w sprawie szkół. „Nie” dla strajku nauczycieli i obcinania lekcji religii, http://wyborcza.pl/7,75398,24553092,kosciol-nie-ustepuje-w-sprawie-szkol-nie-dla-strajku-nauczycieli.html (23.11.2019).

Suchy Zbigniew, 2017, Katecheci mają iść i głosić, rozmowa z ks. bp. Adamem Szalem, Niedziela. Edycja przemyska, nr 40, https://www.niedziela.pl/artykul/133219/nd/Katecheci-maja-isc-i-glosic (29.10.2019).

Szczepaniak Karolina, 2012, Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, t. 42, s. 83-112.

Szczerbiak Agata, 2019, Religijne okienko, Polityka, nr 38, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1924948,1,religia-w-planie-lekcji-rzadko-pierwsza-i-rzadko-ostatnia.read (4.11.2019).

Szulich-Kałuża Justyna, 2018, Kreowanie wizerunku Kościoła katolickiego w dyskursie polskiej prasy, Biuletyn Edukacji Medialnej, nr 2, s. 69-81.

Szyszka Michał, 2013, Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.

Środa Magdalena, 2018, Władza katechetów, https://wyborcza.pl/7,75968,23078763,wladza-katechetow.html (23.11.2019).

Tarczydło Beata, 2012, Budowanie wizerunku marki organizacji przy wykorzystaniu Facebooka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, nr 30, s. 121-134.

Tarwid Andrzej, 2019, Metoda piętro wyżej, rozmowa z ks. Damianem Wyżkiewiczem CM, Niedziela, Edycja warszawska, nr 43, https://www.niedziela.pl/artykul/145392/nd/Metoda-pietro-wyzej (28.10.2019).

Tygodnik „Do Rzeczy”, https://dorzeczy.pl/ (20.11.2019).

Tygodnik Polityka, https://www.polityka.pl/TygodnikPolityka (20.11.2019).

Tygodnik Sieci – Tygodnik Młodej Polski, https://www.wsieciprawdy.pl/ (20.11.2019).

Warchala Magdalena, 2016, Katechetka zgotowała uczniom piekło? „Modlę się, byś umarł”, https://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,21087053,katechetka-zgotowala-uczniom-pieklo-modle-sie-byc-umarl.html (21.11.2019).

Warchala Magdalena, 2019, Katecheci uratują egzaminy?, http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/9028402/Katecheci-uratuja-egzaminy- (21.11.2019).

Warchala Magdalena, 2019, Uczniowie nie zapisali się na religię, ale i tak musieli na niej być. Żeby nie słyszeć księdza, zakładali słuchawki, https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,25413148,uczniowie-nie-zapisali-sie-na-religie-ale-i-tak-musieli-na.html (12.11.2019).

Warchala Magdalena, 2017, Katechetka dzieci nie straszyła, http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/8226039/KATECHETKA-DZIECI-NIE-STRASZYLA (22.11.2019).

Wawrzak Wojciech, 2019, Co to jest prasa, czyli czy muszę coś rejestrować?, https://prakreacja.pl/co-jest-prasa-czyli-czy-musze-cos-rejestrowac/ (20.10.2019).

Wielowieyska Dominika, 2019, Za lekcje religii powinny płacić i Kościół, i państwo, http://wyborcza.pl/7,159535,24337567,za-lekcje-religii-powinny-placic-i-kosciol-i-panstwo.html (18.11.2019.

Wimmer Roger D, Dominick Joseph R, 2009, Mass media. Metody badań, tłum. Paulina Czajka-Francuz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Wiśniewska Katarzyna, 2015, Wylewanie religii z kąpielą. Polemika z prof. Środą, https://wyborcza.pl/1,75968,17664775,Wylewanie_religii_z_kapiela__Polemika_z_prof__Sroda_.html (19.11.2019).

Wojciechowski Marcin, 2016, Katechetka w liście straszy nie tylko wierzących, https://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/1,48726,20767437,katechetka-straszy-w-liscie-nie-tylko-do-wierzacych.html (21.11.2019).

Zadworny Adam, Strajk bez katechetów, http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/9026202/Strajk-bez-katechetow (22.11.2019).

Published
2020-12-31

Cited by

Zellma, A. (2020). Creating a Professional Image of Religion Teachers in Selected Online Press. Studia Warmińskie, 57, 195–210. https://doi.org/10.31648/sw.4777

Anna Zellma 
Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-3612-3454