Miłosz Hołda, Voice of the Hidden God. Heidegger and Rahner on the Conscience, WAM, Krakow 2019, pp. 185

Karol Jasiński

Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

Published
2020-12-31

Cited by

Jasiński, K. (2020). Miłosz Hołda, Voice of the Hidden God. Heidegger and Rahner on the Conscience, WAM, Krakow 2019, pp. 185. Studia Warmińskie, 57, 502–506. https://doi.org/10.31648/sw.4925

Karol Jasiński 
Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn