Contribution of Rev. Jan Guzowski in the Maintenance and Development of the Scientific Journal “The Studies of Warmia”

Barbara Rozen

Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-6321-0492

Download


Published
2020-12-31

Cited by

Rozen, B. (2020). Contribution of Rev. Jan Guzowski in the Maintenance and Development of the Scientific Journal “The Studies of Warmia”. Studia Warmińskie, 57, 12–17. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sw/article/view/6377

Barbara Rozen 
Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-6321-0492