Participation in the Sunday Holly Mass during the Covid-19 Pandemic. An Empirical Study

Sylwia Mikołajczak

Katedra Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko- -Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

The article presents the results of empirical research on the participation of students of the Faculty of Theology of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn in the Sunday Holly Mass during the Covid-19 pandemic. Research shows what is influence of the pandemic on the regularity of participation and involvement during the liturgy. The research was carried out by the method of a diagnostic probe, using the questionnaire technique. The research tool used to data collecting was a questionnaire consisting of twelve questions. The collected material shows that during the coronavirus pandemic there was a decrease in the number of people attending the Sunday Eucharist, as well as a decrease in the regularity of participation.


Keywords:

Msza święta, częstotliwość, uczestnictwo, zaangażowanie, studenci, koronawirus


Backer Roman, Czechowska Lucyna, Gadomska Grażyna i in., 2016, Metodologia badań politologicznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Warszawa.
Gajdecka-Majka Monika, 2020, Eucharystia celebrowana w dobie pandemii. Studium teologiczno-socjologiczne, Studia Elbląskie, nr 21, s. 323-334.
Gonera Marcin, 2020, Funkcjonowanie Kościoła katolickiego w Polsce w czasie pandemii koronawirusa, com.press, nr 2, s. 88–99.
Katechizm Kościoła Katolickiego, 2002, Pallottinum, Poznań. (skr. KKK)
Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”, 1968, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań, s. 40-70. (skr. KL)
Jan Paweł II, 2007, Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła „Ecclesia de Echarystia”, w: Dzieła zebrane. Encykliki, t. 1, M, Kraków, s. 745-777. (skr. EE)
Juszczyk Stanisław, 2005, Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice.
Mikołajczak Sylwia, 2020, Uczestnictwo we Mszy świętej w opinii studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 roku, https://episkopat.pl/zarzadzenie-nr-1-2020-rady-stalej-konferencji-episkopatu-polski-z-dnia-12-marca-2020-r/ (20.01.2021).

Published
2021-12-13

Cited by

Mikołajczak, S. (2021). Participation in the Sunday Holly Mass during the Covid-19 Pandemic. An Empirical Study. Studia Warmińskie, 58, 371–392. https://doi.org/10.31648/sw.6447

Sylwia Mikołajczak 
Katedra Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko- -Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn