Challenges for the Signs of Time for the Greek Catholik Church in Ukraine

Oksana Volynets

Katedra politologii i stosunków międzynarodowych, Narodowy Uniwersytet „Lwowska Politechnika”, ul. Metropolity Andrzeja 5, 79-013 Lwów

Lyubomyr Rzhyskyy

Parafia Najświętszej Eucharystii we Lwowie, ul. Muzealna 3, 79-007 Lwów


Abstract

On the basis of the theological pastoral analysis peculiarities of the time signs in Ukraine and their influence on the dynamics of the pastoral activity of the Ukrainian Greek-Catholic Church has been researched in the article. The article contains the criteria of signs of time distinguishing and interpretation; the universal signs of time in the process of national spiritual revival and transformation of ideological priorities and the development of pluralistic society in Ukraine; this research points out the peculiarities of the Ukrainian signs of time and analyzes the actual state of Ukrainian Greek-Catholic Church activity and its understanding and response to the signs of time. The author's concept of the Ukrainian Greek-Catholic Church response to the signs of time underlies the realization of dynamic and integral process — from the depth of theological understanding of the signs of God Providence in history through the search of his own ecclesiastical identity to the pastoral care, able to create a renewed Christian community.


Keywords:

signs of time, Ukrainian Greek-Catholic Church, national and ecclesiastic self-identification, liturgical renewal, ecumenism, pastorship


Paweł VI, Przemówienie na audiencji generalnej w dniu 16 kwietnia 1969 r., Chrześcijanin w świecie 1 (1969).

Przemówienie Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki na Ukrainie w dniach 23-27 czerwca 2001 r., w: Вітаю тебе Україно. Пастирський візит Святішого Отця Івана Павла ІІ в Україну 23-27 червня 2001 р. Промови і проповіді, Львів 2001.

Волинець О.О., Гетьманчук М.П., Ржиський Л.П., Українська Греко-Католицька Церква і держава: теорія і практика взаємодії, Львів 2007.

Bielecki S., Teologia znaków czasu, Kielce 2006.

Chénu M.D., Les signes des temps. – Reflexion theologique, w: L’ Église dans le monde de ce temps, t. II. Serie “Unam Sanctam”, Éditions du Cerf, Paris 1967.

Valadier P., Signes des temps, signes de Dieu?, “Etudes” août – septembre, 1971.

Собор УГКЦ „Нова Євангелізація”, Нарис для роздумів по підготовці до Собору, Львів 1996.

Ржиський Л., Волинець О., Знаки часу і Українська Греко-Католицька Церква: Монографія, Львів 2009.

Kamiński R., Historyczny rozwój teologii pastoralnej, w: R. Kamiński (red.), Teologia pastoralna, t. 1, Lublin 2000.

Macchiani G., Ewangelizacja w parafii. Metoda „komórek”, Kraków 1997.

Pignatiello L.M., Duszpasterstwo parafii roku 2000, tłum. A. Żądło, Kielce 1999.

Żądło A., Parafia w trzecim tysiącleciu, Kielce 1999.

Żądło A., Współczesne propozycji odnowy parafii, w: R. Kamiński (red.), Teologia pastoralna, t. 2, Lublin 2002.

Іван Павло ІІ, Промова на зустрічі з Католицьким Єпископатом України, Київ, Апостольська Нунціатура, 24 червня 2001 року, w: Вітаю тебе, Україно.

Пастирський візит Святішого Отця Івана Павла ІІ в Україну 23-27 червня 2001 року, Промови і проповіді, Львів 2001.

Иоан XXIII, Булла „Humanae salutis”, 21.12.1961, Русский перевод, Ватиканская типография 1961.

Published
2016-12-31

Cited by

Volynets, O., & Rzhyskyy, L. (2016). Challenges for the Signs of Time for the Greek Catholik Church in Ukraine. Studia Warmińskie, 53, 179–191. https://doi.org/10.31648/sw.97

Oksana Volynets 
Katedra politologii i stosunków międzynarodowych, Narodowy Uniwersytet „Lwowska Politechnika”, ul. Metropolity Andrzeja 5, 79-013 Lwów
Lyubomyr Rzhyskyy 
Parafia Najświętszej Eucharystii we Lwowie, ul. Muzealna 3, 79-007 Lwów