Blog – a Useful Tool for Catechesis

Adam Bielinowicz

Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olszt-yn
https://orcid.org/0000-0002-4704-7864


Abstract

Today, blogs play an increasingly important role in education, becoming not only a source of knowledge, but above all a tool to assist the learning process and communication between teachers and students. Blogs are also a particularly valuable tool that is used by many Christians in preaching the Word of God. The article describes the usefulness of the blog as a tool to facilitate catechesis and communication of the religious teacher with students.


Keywords:

teaching of religion, catechesis, blog, Internet, religion


Adamski A., Blogi a dziennikarstwo obywatelskie, w: A. Adamski, M. Laskowska (red.), Nowe media – możliwości i pułapki, Poznań–Opole 2011.

Brzezińska M., Rybacy w wirtualnej sieci. Blog jako narzędzie ewangelizacji, w: A. Adamski, M. La-skowska (red.), Nowe media – możliwości i pułapki, Poznań–Opole 2011.

Dziubińska M., Blog – użyteczne narzędzie w nauczaniu, www.koweziu.edu.pl/.../ Blog_uzyteczne_narzedzie_w_nauczaniu.pdf (9.02.2016).

http://eredaktor.pl/teoria/definicja-i-rodzaje-blogow/ (25.02.2016).

http://fajnalekcja.pl (18.02.2016).

http://kuba.blog.deon.pl (18.02.2016).

http://najlepsze.blogi.pq.pl/?cat=blogspot.com (18.02.2016).

http://www.blogsearchengine.org (18.02.2016).

http://www.superbelfrzy.edu.pl/o-blogu/ (9.02.2016).

http://xkatecheta.blogspot.com (18.02.2016).

https://www.bloglovin.com (18.02.2016).

Jeleśniański M., Raport Polska blogosfera – wyniki badań z 2010 r., http://www.eredaktor.pl/pdf/polska- blogosfera-wyniki-badan-2010.pdf (12.11.2012).

Kulczycki E., Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji, http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/2012/05/Blogi-i-serwisy-naukowe.pdf (9.02.2016).

Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Kraków 2008.

Orędzie papieża Franciszka na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Przekaz w służ-bie autentycznej kultury spotkania, 2014.

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet.

Rayzacher-Majewska A., Z dobrą Nowiną wśród „tweedów” i „lajków”, Warszawskie Studia Pa-storalne 2 (2014).

Sokół M., Sokół R., Blog więcej niż internetowy pamiętnik, Gliwice 2008.

Śliwerski B., Pedagog w blogosferze, Kraków 2008.

Tomczyk T., Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj, Warszawa 2013.

Wawrzak-Chodaczek M., Blogi jako forma komunikacji w internecie, w: M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Toruń 2008.

Więckiewicz M., Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Toruń 2012.

Wright J., Blogowanie w biznesie. Rewolucyjny sposób na zwiększenie sprzedaży, zbudowanie marki i osiągnięcie spektakularnych sukcesów, Warszawa 2007.

www.robotwisdom.com.

Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 2013.

Published
2016-12-31

Cited by

Bielinowicz, A. (2016). Blog – a Useful Tool for Catechesis. Studia Warmińskie, 53, 193–204. https://doi.org/10.31648/sw.98

Adam Bielinowicz 
Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olszt-yn
https://orcid.org/0000-0002-4704-7864