Vol. 1 (1964): Studia Warmińskie 1 (1964) „Studia Warmińskie” t. 1 (1964)

 

Obłąk Jan, Stosunek do nauki i sztuki biskupa warmińskiego Adama Stanisława Grabowskiego, s. 7-56.

Kamiński Mikołaj, Jan Dantyszek – Człowiek i Pisarz, s. 57-114.

Piwowarski Władysław, Typologia religijna katolików południowej Warmii, s. 115-197.

Wirszyłło Jerzy, Eklezjologiczna terminologia dokumentów qumrańskich, s. 199-214.

Wojtkowski Julian, Początki kultu Matki Boskiej w Polsce w świetle najstarszych rękopisów, s. 215-257.

Gulbinowicz Henryk, Etyczne poglądy św. Ambrożego na dobra materialne i prawo własności, s. 259-282.

Pawluk Tadeusz, Zasada śledcza w kanonicznym procesie karnym, s. 283-337.

Zdanowicz Stanisław, Święta maryjne u różnych narodów, s. 339-372.

Lohr Mikołaj, Problematyka sztuk wyzwolonych w pismach Kasjodora, s. 373-391.

Borzyszkowski Marian, Koncepcja bytu w metafizyce Suareza, s. 393-407.

Poręba Piotr, Naukowe podstawy pedagogiki ks. W. Gadowskiego, s. 409-467.

Borzyszkowski Marian, Rec.: Herman Kesten, Kopernik i jego czasy, s. 469-471.

Myśków Józef, Sprawozdanie z sesji naukowych WSD Hosianum, s. 473-476.