Vol. 2 (1965):Obłąk Jan, Kaplice polskie Marcina Kromera na Warmii, s. 7-30.

Borzyszkowski Marian, Szkoły diecezji warmińskiej w okresie od XIII do połowy XVI wieku, s. 31-63.

Szorc Alojzy, Losy biskupstwa warmińskiego w dobie wojny północnej (1700-1711), s. 65-93.

Wirszyłło Jerzy, Uwagi na marginesie kazań Krasickiego, s. 95-111.

Piwowarski Władysław, Z badań nad percepcją ideologii religijnej na południu Warmii, s. 113-169.

Myśków Józef, Apologetyka a teologia, s. 171-204.

Wojtkowski Julian, Przedmiot liturgicznego kult Matki Boskiej w Polsce XIII wieku, s. 205-259.

Gulbinowicz Henryk, Moralna ocena pracy ludzkiej w pismach św. Ambrożego, s. 261-278.

Pawluk Tadeusz, Uprawnienia biskupów dotyczące Mszy św. zawarte w motu proprio „Pastorale minus”, s. 279-350.

Zdanowicz Stanisław, Święta maryjne partykularne umieszczone w nowym Mszale Rzymskim z 1961 roku, s. 351-369.

Lohr Mikołaj, Kasjodora klasztor „Vivarium”, s. 371-387.

Ewczyński Edward, Różnice w cechach temperamentu między młodzieżą duchowną i świecką w świetle kwestionariusza Guilforda-Zimmermana, s. 389-455.

Poręba Piotr, Dziecko – środowisko – wychowawca w procesie wychowania religijno-moralnego. Aspekt psychologiczny, s. 457-504.