Vol. 3 (1966):Obłąk Jan, Kult św. Wojciecha w diecezji warmińskiej, s. 7-44.

Szorc Alojzy, Diaspora diecezji warmińskiej za biskupa Andrzeja Chryzostoma Załuskiego (1698-1711), s. 45-77.

Pawluk Tadeusz, Konferencje dekanalne w kanonicznym prawie powszechnym i warmińskim, s. 79-93.

Piwowarski Władysław, Moralność jako sprawdzian żywotności religijnej katolików południowej Warmii, s. 95-183.

Myśków Józef, Apologetyka i religioznawstwo. Niektóre punkty styczne w świetle współczesnych poglądów, s. 185-219.

Wojtkowski Julian, Kult Matki Boskiej w polskim piśmiennictwie do końca XV wieku, s. 221-299.

Lohr Mikołaj, Zagadnienia muzyki w pismach Kasjodora i ich źródła, s. 301-315.

Borzyszkowski Marian, Z problematyki suarezjańskiej teorii przyczynowości, s. 317-364.

Poręba Piotr, Ks. Walenty Gadowski – wychowawca dzieci i młodzieży, s. 365-422.

Borzyszkowski Marian, Cenzurowanie filozofów (Rec.: A. Sikora, Spotkania z filozofią, Warszawa 1965, ss. 321.), s. 423-425.

Borzyszkowski Marian, Filozofia polska w XV wieku (Rec.: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w V wieku, red. Z. Kusewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, ss. 207), s. 425-430.

Borzyszkowski Marian, O Koperniku (Rec.: Mikołaj Kopernik. Szkice monograficzne, red. J. Hurwica, oprac. W. Billig i inni, Warszawa 1965, ss. 303.), s. 430-438.

Borzyszkowski Marian, Mikołaj Kopernik w świetle nowszych badań, s. 438-444.

„Collectanea Theologica”, s. 445.