Vol. 4 (1967):Obłąk Jan, Sprawa inwentarza biskupstwa warmińskiego po przejściu Ignacego Krasickiego do Gniezna, s. 5-33.

Szorc Alojzy, Z działalności kościelnej biskupa Andrzeja Chryzostoma Załuskiego na Warmii (1698-1711), s. 35-82.

Turek Władysław, Rola duszpasterza w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa wiejskiej młodzieży pozaszkolnej (na przykładzie wybranych parafii diecezji warmińskiej), s. 83-131.

Michoń Edward, Symbolika kluczy w Apokalipsie, s. 133-159.

Myśków Józef, Przedmiot materialny apologetyki naukowej wobec historyczno-morfologicznych badań R. Bultmanna i jego szkoły, s. 161-286.

Wojtkowski Julian, Studia Pomoraniae Assumptionistica, s. 287-361.

Podolecki Jerzy, Szafarz sakramentu chrztu w starożytności chrześcijańskiej, s. 363-397.

Pawluk Tadeusz, Odnowa Mszy św. w świetle soborowej reformy liturgicznej, s. 399-446.

Lohr Mikołaj, Zagadnienia logiczne w pismach Kasjodora, s. 447-476.

Poręba Piotr, Działalność ks. Walentego Gadowskiego na polu wychowania, s. 477-525.

Wojtkowski Julian, Sprawy warmińskie i krzyżackie we włocławskim egzemplarzu piętnastowiecznego wydania Listów Kardynalskich Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, s. 527-552.

Kamiński Mikołaj, List Bernarda Wapowskiego do Jana Dantyszka, s. 553-554.

Szorc Alojzy, Articuli iurati A.C. Załuski Episcopi Warmiensis, s. 555-558.

Borzyszkowski Marian, Wczesny humanizm w Czechach a „Devotio moderna” w Niderlandach, (Rec.: E. Winter, Fruehhumanismus, Berlin 1964, ss. 239), s. 559-562.

Borzyszkowski Marian, Kościół a kopernikanizm (Rec.: T. Kuhn, Przewrót kopernikański, Warszawa 1966, ss. 436), s. 562-566.

Borzyszkowski Marian, Nowe czasopismo filozoficzne (Rec.: „Studia Philosophiae Christianae” 1965 nr 1 i 2), s. 566-568.