Vol. 5 (1968):Obłąk Jan, O początkach Kolegium Jezuickiego i Seminarium Duchownego w Braniewie, s. 5-41.

Gulbinowicz Henryk, Geneza konstytucji Hozjańskich Seminarium Duchownego w Braniewie, s. 43-65.

Piechnik Ludwik, Starania biskupów warmińskich i jezuitów polskich o przekształcenie Kolegium w Braniewie na uniwersytet, s. 67-76.

Korewa Jan, Rola braniewskiego „Hosianum” w dziele zespolenia Warmii z Rzeczpospolitą w w. XVI-XVIII, s. 77-87.

Piechnik Ludwik, Konwikt szlachecki w Braniewie (1565-1600), s. 89-110.

Borzyszkowski Marian, Problematyka filozoficzna i teologiczna w twórczości Jana z Kwidzyna (1343-1417), s. 111-199.

Szorc Alojzy, Relacje biskupów warmińskich XVII i XVIII wieku do Rzymu o stanie diecezji, s. 201-239.

Myśków Józef, Egzystencjalny agnostycyzm metodyczny względem najstarszej apologii chrześcijaństwa, s. 241-274.

Wojtkowski Julian, Matka Boska w maryjnych lekturach monastycznych Polski XIII wieku, s. 275-323.

Pawluk Tadeusz, Przyznanie sądowe strony w procesie kanonicznym, s. 325-472.

Podolecki Jerzy, Szafarz sakramentu chrztu od wieku VIII do soboru trydenckiego, s. 473-493.

Turek Władysław, JOC i metoda jego działalności apostolskiej, s. 495-527.

Poręba Piotr, Jedność, spoistość i trwałość struktury rodzinnej w procesie wychowawczym dziecka, s. 529-583.

Borzyszkowski Marian, (wyd.) Jan z Kwidzyna: Spis treść wyjaśnienia składu apostolskiego (po 1399 roku), s. 585-590.

Borzyszkowski Marian, Mikołaj Kopernik i Frombork (Rec.: Komentarze fromborskie, Olsztyn 1965, ss. 93), s. 591-592.

Borzyszkowski Marian, W sprawie lokalizacji obserwatoriów Mikołaja Kopernika we Fromborku (Rec.: J. Pagaczewski, Obserwatoria Mikołaja Kopernika na Warmii, Olsztyn 1967, ss. 84), s. 592-594.

Borzyszkowski Marian, Na marginesie lektury „Studia Philosophiae Christianae” (Rec.: SPC 1966, nr 1, ss.392), s. 594-598.

Wojtkowski Julian, Pięć lat półrocznika „Studia Theologica Varsaviensia” (1963-1967), s. 598-604.

Ilwicki Piotr, Prawo kanoniczne (Rec.: „Prawo Kanoniczne” 1966 nr 3-4, s. 488, 1967 nr 3-4 s. 413), s.604-607.