Vol. 6 (1969):Obłąk Jan, Z życia eucharystycznego na Warmii w drugiej połowie XVI wieku, s. 5-23.

Przekop Edmund, Powstanie i organizacja prawna kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście do roku 1429, s. 25-84.

Borzyszkowski Marian, Problematyka filozoficzna i teologiczna w twórczości Jana z Kwidzyna (1343-1417), s. 85-171.

Nowak Władysław, Geneza Agendy biskupa Marcina Kromera, s. 173-210.

Szorc Alojzy, Fundacja biskupa Teodora Potockiego. Dom dla konwertytów w Braniewie 1722-1945, s. 211-242.

Piwowarski Władysław, Z badań nad praktykami religijnymi w diecezji warmińskiej, s. 243-316.

Wojtkowski Julian, Maria w uroczystym wyznaniu wiary Papieża Pawła VI, s. 317-329.

Gulbinowicz Henryk, Szafarz chrztu świętego w pismach rosyjskich teologów prawosławnych XIX wieku, s. 331-345.

Pawluk Tadeusz, Struktury kolegialne w posoborowym prawie kanonicznym, s. 347-375.

Turek Władysław, Duszpasterstwo młodzieży pozaszkolnej w Polsce na tle stanu religijności, s. 377-422.

Poręba Piotr, Pedagogizacja rodziców, s. 423-487.

Lohr Mikołaj, Zagadnienia arytmetyki w pismach Kasjodora, s. 489-508.

Borzyszkowski Marian, Jan z Kwidzyna (+1417) kazanie synodalne „Expergiscimini hodie” wygłoszone w Pradze po 1384 roku, s. 509-522.

Borzyszkowski Marian, Czasopismo poświęcone życiu Służebnicy Bożej Doroty z Mątowów (1347-1394), s. 523-526.

Borzyszkowski Marian, Chronologia życia i działalności Mikołaja Kopernika na Warmii (Rec.: J. Sikorski, Mikołaj Kopernik na Warmii, Olsztyn 1968, ss.158), s. 526-528.

Turek Władysław, Postawy katolików wobec duchowieństwa na południu Warmii (Rec.: W. Piwowarski, Postawy katolików wobec duchowieństwa na południu Warmii, STV 1967 nr 1 ss. 153-219), s. 528-532.

Turek Władysław, Rozważania duszpastersko-katechetyczne (Rec.: Rozważania duszpastersko-katechetyczne, pr. zb., Poznań-Warszawa-Lublin 1967, ss. 800), s. 533-538.

Wojtkowski Julian, Skorowidze do „Studiów Warmińskich” I-V (1964-1968), s. 539-617.

Borzyszkowski Marian, Skorowidze do „Studiów Warmińskich” VI (1969), s. 619-635.