Vol. 7 (1970):Stanisława Hozjusza modlitwa o zjednoczenie chrześcijan, s. 5.

Obłąk Jan, Zagadnienie duszpasterstwa ludności polskiej na Warmii w drugiej połowie wieku XVI. Szczególne zasługi Stanisława Hozjusza na tym polu, s. 9-33.

Szorc Alojzy, Stanisław Hozjusz a reformacja w Elblągu, s. 35-88.

Pawluk Tadeusz, Niektóre aspekty kontrreformacyjnej postawy Stanisława Hozjusza, s. 89-118.

Wojtyska Henryk D., Geneza wyboru Stanisława Hozjusza na legata papieskiego Soboru Trydenckiego, s. 119-139.

Borzyszkowski Marian, Ideały renesansowego humanizmu chrześcijańskiego Stanisława Hozjusza w filozoficznym ujęciu Boga i człowieka, s. 141-151.

Sczaniecki Paweł, Liturgia (mszalna) w „Confessio fidei catholicae Christiana” Stanisława Hozjusza, s. 153-187.

Wojtyska Henryk D., Ideał biskupa w życiu i nauce Stanisława Hozjusza, s. 189-225.

Zaorski Franciszek, Nauka kardynała Stanisława Hozjusza o celibacie, s. 227-284.

Borzyszkowski Marian, Erazmowi z Rotterdamu (1469-1536) w pięćsetną rocznicę urodzin, s. 285-304.

Borzyszkowski Marian, Materiały do twórczości poetyckiej i działalności wydawniczej Stanisława Hozjusza w latach 1522-1548, s. 305-322.

Borzyszkowski Marian, Epigramy Stanisława Hozjusza do pism Walentyna Arnolda (1525) i Leonarda Coxa (1526), s. 323-325.

Wojtkowski Julian, Explicatio salutionis Angelicae Stanisława Hozjusza w jego Confessio fidei catholicae christiana, s. 327-340.

Sojka Józef, Ustawodawstwo synodalne biskupa Marcina Kromera (+1589), s. 341-359.

Wojtyska Henryk D., Pogląd Stanisława Hozjusza na język narodowy w liturgii kościelnej (Rec.: Sante Graciotti, Il pensiero del polacco Hosius (1558) sull'uso liturgico del volgare slavo, w: Studi in onore di Arturo Cronia, Padova 1967, s. 217-236), s. 361-363.

Borzyszkowski Marian, Skorowidze do „Studiów Warmińskich” VII (1970), s. 365-382.