Vol. 8 (1971):Obłąk Jan, Odnaleziony rękopis Ignacego Kasickiego: Prawdziwa powieść o kamienicy narożnej w Kukorowcach, s. 5-48.

Sianko Józef, Barokowe organy z XVIII w. na terenie diecezji warmińskiej, s. 49-83.

Liedmann Zygfryd, Apostolat wiernych a wartości ziemskie w świetle uchwał Soboru Watykańskiego II, s. 85-114.

Setlak Adolf, Ubóstwo ewangeliczne w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, s. 115-146.

Podolecki Jerzy, Szafarz sakramentu chrztu od Soboru Trydenckiego do czasów najnowszych, s. 147-223.

Pawluk Tadeusz, Z zagadnień kanonicznego postępowania karnego, s. 225-311.

Lohr Mikołaj, Zagadnienia z teorii sztuk wyzwolonych w pismach Kasjodora, s. 313-330.

Borzyszkowski Marian, Filozofia i jej niektóre aspekty historiograficzne w poglądach F. Ehrlego (1845-1934), s. 331-344.

Piwowarski Władysław, Rozwój kierunków, problematyki i metod badań w polskiej socjologii religii, s 345-387.

Poręba Piotr, Konflikty rodzinne a rozwój osobowości dziecka, s. 389-403.

Turek Władysław, Warunki i etapy zastosowania metody JOC w działalności apostolskiej wśród młodzieży pozaszkolnej, s. 405-462.

Sianko Józef, Manzuracja organów katedralnych we Fromborku, s. 463-491.

Pawluk Tadeusz, Struktura Rady Kapłańskiej, s. 493-502.

Borzyszkowski Marian, Materiały do badań nad dziejami filozofii i teologii w późnośredniowiecznych Czechach (Rec.: J. Třiška: Přispěvky k středověké litérarni universitě), s. 503.

Borzyszkowski Marian, Skorowidze do Studiów Warmińskich VIII (1971), s. 505-525.