Vol. 9 (1972):Obłąk Jan, Mikołaja Kopernika „Inwentarz dokumentów w skarbcu na zamku w Olsztynie roku Pańskiego 1520” oraz inne zapisy archiwalne, s. 7-85.

Rybka Eugeniusz, Życie i twórczość Mikołaja Kopernika, s. 87-108.

Grygier Tadeusz, Zarządzanie Warmią na przełomie XV/XVI w., s. 109-174.

Wojtkowski Julian, Teologia Mikołaja Kopernika, s. 175-183.

Borzyszkowski Marian, Mikołaj Kopernik i Tideman Gise, s. 185-204.

Heller Michał, Zasada Kopernika we współczesnej kosmologii, s. 205-210.

Kempa Stanisław, Uwagi o nieskończoności kopernikowskiego świata, s. 211-214.

Włodek Zofia, Koncepcja metafizyki według Jana Burydana, s. 215-230.

Pawluk Tadeusz, Na marginesie klauzuli kościelnego Urzędu Cenzorskiego dotyczącej dzieł Mikołaja Kopernika, s. 231-259.

Bieńkowska Barbara, Z dziejów recepcji heliocentryzmu w polskich szkołach katolickich od XVI do XVIII w., s. 261-312.

Salmonowicz Stanisław, Myśl Kopernika w Toruniu na przełomie XVII/XVIII w., s. 313-338.

Markowski Mieczysław, Okresy rozwoju astronomii w Polsce w epoce przedkopernikańskiej, s. 339-378.

Rosińska Grażyna, Mikołaj Kopernik i tradycje Krakowskiej Szkoły Astronomicznej – Znajomość traktatów o instrumentach astronomicznych w Krakowie w XV w., s. 379-404.

Dorawa Marian, Kościół św. Jana w Toruniu w czasach Mikołaja Kopernika – Próba rekonstrukcji wyposażenia, s. 405-430.

Kuczała Barbara, Osiemnastowieczna kopia portretu Mikołaja Kopernika ze zbiorów Domu Jana Matejki w Krakowie, s. 431-440.

Łepkowski Edward, Mikołaj Kopernik w twórczości Jana Matejki, s. 441-451.

Gumowski Marian, Medale Kopernika, s. 453-518.

Obłąk Jan, Kopernik czy Sculteti?, s. 519-522.

Kowalczyk Maria, Wypominki Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1431/1432, 1453 i 1458, s. 523-534.

Wojtkowski Julian i Borzyszkowski Marian, Mikołaja Kopernika „Lokacje łanów opuszczonych”, dokument o jego działalności administracyjno-gospodarczej, (Rec.: M. Kopernik: Lokacje łanów opuszczonych, wydał M. Biskup, Olsztyn 1970), s. 535-538.

Wojtkowski Julian, O poznańskim wydaniu krytycznym dwu najstarszych kalendarzy gnieźnieńskich (Rec.: Najdawniejszy kalendarz gnieźnieński według kodeksu MS 1, wydał ks. Bogdan Bolz, Poznań 1971), s. 538-540.

Rzeszutek Emil i Borzyszkowski Marian, Skorowidz do „Studiów Warmińskich” IX (1972), s. 541-565.