Vol. 10 (1973):Nadolski Ludwik, Nauka kardynała Stanisława Hozjusza o jedności Kościoła, s. 5-37.

Sianko Józef, Barokowe organy w Węgorzewie i Łabędniku, s. 39-57.

Dorawa Marian, Późnobarokowe organy w kaplicy zamkowej w Lidzbarku Warmińskim, s. 59-74.

Obłąk Jan, Biskup Ignacy Krasicki organizatorem poczty na Warmii, s. 75-86.

Falk Maksymilian, Warmińskie łosiery jako przejaw religijności na przykładzie parafii Sętal koło Olsztyna, s. 87-113.

Ziemba Wojciech, Literacko-historyczna problematyka Psalmu 62, s. 115-132.

Michoń Edward, Znaczenie i teologiczna interpretacja logionu J 1,51, s. 133-191.

Nowak Władysław, Teologia sakramentów św. w polskim duszpasterstwie parafialnym doby przedtrydenckiej, s. 193-216.

Sekulski Jerzy, Zagadnienie bóstw jakuckich w badaniach Wacława Sieroszewskigo, s. 217-258.

Przekop Edmund, Wybór patriarchów wschodnich w pierwszym tysiącleciu Kościoła, s. 259-275.

Pawluk Tadeusz, Kanoniczne sprawy małżeńskie w świetle posoborowego prawa procesowego, s. 277-349.

Kamiński Henryk, Charakterystyka uzasadnień występujących w filozofii bytu (Próba typologii), s. 351-376.

Torla Kazimierz, Preferencja ideałów kapłaństwa u kleryków. Studium empiryczne na podstawie badań niektórych seminariów polskich i NRD, s. 377-400.

Piwowarski Władysław, Religijność miejska w warunkach uprzemysłowienia (Na przykładzie Puław), s. 401-450.

Korespondencja ze Świętą Kongregacją do spraw Nauki Katolickiej, s. 451-452.

Borzyszkowski Marian, Przemówienie wygłoszone 13 I 1973 r. w Lublinie, w czasie jubileuszowej akademii, zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, z okazji 80-lecia urodzin i 55-lecia pracy naukowej prof. dr. Andrzeja Wojtkowskiego, s. 453-454.

Tomaszkiewicz Stefan, Konserwacja elbląskiego pacyfikału z kościoła św. Mikołaja, s. 455-462.

Piskorska Józefa, Zabytki ruchome w kościołach i niektórych kaplicach Olsztyna według stanu z 1973 r. Inwentarz ruchomych zabytków sztuki kościelnej Diecezji Warmińskiej, s. 463-488.

Turek Władysław, Dynamika religijności wiejskiej, s. 489-500.

Borzyszkowski Marian, Nowe szczegóły do biografii Mikołaja Kopernika podane przez B. Baldiego, s. 501-514.

Liedmann Zygfryd, Problemy teologiczno-moralne współczesnego człowieka, s. 515-518.

Kamiński Henryk i Borzyszkowski Marian, Skorowidze do Studiów Warmińskich X (1973), s. 519-546.