Vol. 11 (1974):Borzyszkowski Marian, Tekst i problematyka rękopisu „De exortv heresis lvtherane” z 1527 r. na tle polemiki religijnej na Warmii, s. 5-52.

Pawluk Tadeusz, Wpływ środowiska kościelnego na powstanie i ukazanie się dzieła „De revolutionibus” Mikołaja Kopernika, s. 53-92.

Madej Henryk, Późnogotycki ołtarz cechu piwowarów w kościele św. Mikołaja w Elblągu, s. 93-159.

Grygier Tadeusz, Zagadnienia szkolne na Warmii i Mazurach a Kulturkampf, s. 161-199.

Turek Władysław, Praktyki duszpasterskie kleryków na przykładzie Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum”, s. 201-247.

Michoń Edward, Znaczenie i teologiczna interpretacja logionu J 1,51, s. 249-307.

Górny Jan, Zagadnienie niewolnictwa w świetle pism św. Hieronima, s. 309-374.

Przekop Edmund, Wybór patriarchów w świetle aktualnie obowiązującego prawa dla katolickich Kościołów Wschodnich, s. 375-403.

Piwowarski Władysław, Przemiany religijnej funkcji rodziny – problematyka i hipotezy, s. 405-455.

Liedmann Zygfryd, Wokół teologiczno-moralnych poglądów Jürgena Moltmanna, s. 455-464.

Świerzewski Stefan, Czterechsetna rocznica urodzin Mikołaja Kopernika w świetle korespondencji Ignacego Polkowskiego z Józefem Ignacym Kraszewskim, s. 465-489.

Borzyszkowski Marian, Kościelne obchody 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w Diecezji Warmińskiej, s. 491-510.

Obłąk Jan, Mikołaj Kopernik – życie i działalność, s. 511-518.

Swieżawski Stefan, Myśl chrześcijańska w czasach Kopernika, s. 519-526.

Borzyszkowski Marian, Kościół wobec „De revolutionibus” Mikołaja Kopernika, s. 527-535.

Obłąk Jan, Kościół katolicki w Polsce w hołdzie Mikołajowi Kopernikowi z okazji pięćsetnej rocznicy jego urodzin, s. 537-548.

Obłąk Jan, Nowe uzupełnienie wykazu polskich druków na Warmii za lata 1800-1939, s. 549-562.

Madej Henryk, Kaplica Jerozolimska w Olsztynie, s. 563-577.

Piskorska Józefa, Zabytki ruchome w Domu Biskupim, Kurii i Seminarium Duchownym w Olsztynie według stanu z 1974 r. Inwentarz ruchomych zabytków sztuki kościelnej Diecezji Warmińskiej, s. 579-599.

Piwowarski Władysław, Gabriel Le Bras – życie i twórczość, s. 601-604.

Turek Władysław, Twórcze wykorzystanie wolnego czasu, s. 605-608.

Pawluk Tadeusz, Encyklopedia Katolicka – nowoczesne źródło wiedzy (Rec.: Encyklopedia Katolicka, pr. zb. pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego, Tom I, Lublin 1973, Katolicki Uniwersytet Lubelski), s. 609-612.

Kamiński Henryk, Logos i ethos w sporze filozoficznym (Rec.: Z. Kraszewski, Metodologia filozofii, Logiczne aspekty ontologicznego sporu materializmu z idealizmem, Warszawa 1972 PWN), s. 613-619.

Liedmann Zygfryd, Wokół teologii nadziei (Rec.: Ladislaus Boros, Aus der Hoffnung leben. Zukunftserwartung in christlichem Dasein, Olten und Freiburg im Breisgau 1968, Walter Verlag), s. 621-624.

Borzyszkowski Marian, Skorowidze do Studiów Warmińskich XI (1974), s. 625-652.