Vol. 12 (1975):Obłąk Jan, Kapitulacje wyborcze biskupów warmińskich, s. 5-27.

Nowak Władysław, Agenda biskupa Marcina Kromera w dziele ujednolicenia liturgii sakramentów św. w Polsce po Soborze Trydenckim, s. 29-91.

Krause Irena J., Regionalność melodii polskich pieśni religijnych na Warmii w pierwszej połowie XIX wieku, s. 93-137.

Grygier Tadeusz, Diecezja Warmińska w latach 1933-44 w świetle raportów władz nazistowskich Prus Wschodnich, s. 139-193.

Suwała Jan, Religijność dwóch pokoleń wiernych na przykładzie Faryn. Studium socjologiczne, s. 195-222.

Kacperski Henryk, Wpływ środowiska rodzinnego na religijność dzieci na przykładzie parafii Pasłęk, s. 223-255.

Sztychmiler Ryszard, Religijność katolickiej młodzieży dojeżdżającej do szkół zawodowych i średnich. Studium socjograficzne na przykładzie parafii Węgorzewo, s. 281-302.

Rosik Seweryn, Naśladowanie Chrystusa jako zbawczy normatyw chrześcijańskiego życia w doktrynie Grzegorza Wielkiego, s. 281-302.

Tomczyk Bronisław, Model kapłana w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, s. 303-351.

Ziemba Wojciech, Sprawozdanie z XIII sympozjum biblistów polskich w Olsztynie w dniach od 2 do 4 września 1975 roku, s. 353-355.

Łach Jan, Ustalenie celu ksiąg Kronik, s. 357-359.

Ziemba Wojciech, Problematyka wyznań ufnościowych w lamentacjach indywidualnych Psałterza, s. 361-386.

Ehrlich Emilia, Analiza literacka Ps 29. Przyczynek metodologiczny do egzegezy tekstów poetyckich Starego Testamentu, s. 387-394.

Łach Stanisław, Próba nowej interpretacji hymnów o Syjonie, s. 395-405.

Kudasiewicz Józef, Styl antologiczny a alegoryczna interpretacja Pieśni nad pieśniami, s. 407-418.

Zawiszewski Edward, Synowie niewdzięczni (Iz 1,1-20), s. 419-421.

Gryglewicz Feliks, Słownictwo Nowego Testamentu o pochodzeniu Jezusa Chrystusa, s. 423-431.

Langkammer Hugolin, Nowotestamentowe tytuły chrystologiczne o charakterze efemerycznym, s. 433-444.

Szreder Feliks, Ostatnia Wieczerza, s. 445-448.

Bednarz Michał, Analiza literacka, opisu modlitwy na Górze Oliwnej i pojmania Jezusa (Łk 22,39-53), s. 449-462.

Szymanek Edward, Zesłanie Ducha Świętego według św. Jana spełnieniem obietnicy (J 20,19-23), s. 463-466.

Suski Andrzej, Ef 2,11-22 w świetle współczesnych metod biblijnych, s. 467-478.

Szlaga Jan, Charakterystyka przybytku starotestamentowego w Liście do Hebrajczyków (9,1-5), s. 479-487.

Jelonek Tomasz, Obraz Syjonu w Apokalipsie i w Liście do Hebrajczyków, s. 489-494.

Madej Henryk, Średniowieczne tabernakulum ścienne w kościele św. Jakuba w Olsztynie, s. 495-502.

Kozakiewicz Stanisław, Wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie ołtarza w świetle cudów eucharystycznych zawartych w rękopisach XIII w. z opactw cysterskich w Paradyżu i Pelplinie, s. 503-539.

Pawluk Tadeusz, Źródła poznania prawa kanonicznego, s. 541-619.

Turek Władysław, Życie eucharystyczne w diecezji katowickiej (Rec.: R. Rak, Wychowanie eucharystyczne w diecezji katowickiej 1922-1972. Studium historyczno-pastoralne, Lublin 1974), s. 621-624.

Borzyszkowski Marian, Skorowidze do „Studiów Warmińskich” XII (1975), s. 625-652.