Vol. 13 (1976):Korespondencja Stanisława Hozjusza kardynała i biskupa warmińskiego. Tom V. Rok 1564, A. Szorc (oprac.), ss. 686.