Vol. 14 (1977):Obłąk Jan, Objawienia Matki Boskiej w Gietrzwałdzie. Ich treść i autentyczność w opinii współczesnych. (W stulecie objawień 1877-1977), s. 7-73.

Pawluk Tadeusz, Stosunek Kościoła do objawień prywatnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń gietrzwałdzkich, s. 75-107.

Nowak Władysław, Historia obrazu i kultu Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej, s. 109-136.

Tomczyk Bronisław CM, Siostra Miłosierdzia Barbara Stanisława Samulowska (+1950) wizjonerka z Gietrzwałdu, s. 137-145.

Jakubowski Zbigniew CRL, Ksiądz Augustyn Weichsel – proboszcz gietrzwałdzki w czasie objawień 1877 roku, s. 147-152.

Piwowarski Władysław, Łosiery do Gietrzwałdu, s. 153-175.

Kowalewski Józef, Echa objawień i ruch pielgrzymkowy do Gietrzwałdu w świetle korespondencji „Gazety Olsztyńskiej” w latach 1886-1913. (Studium prasoznawcze), s. 177-214.

Piszcz Edmund, Echa objawień gietrzwałdzkich w „Pielgrzymie”, s. 215-223.

Grygier Tadeusz, Uroczystości gietrzwałdzkie ich aspekt katolicki oraz polski w latach 1877-1944 w świetle władz wschodniopruskich, s. 225-323.

Borzyszkowski Marian, Sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie w okresie międzywojennym (1921-1939), s. 325-348.

Bartoszewski Gabriel OFMCap, Nieopublikowany rękopis Sługi Bożego o. Honorata Koźmińskiego, kapucyna, pt.: „Chwała Jezusowi przez Maryję Niepokalanie Poczętą (opis objawień w Gietrzwałdzie)”, s. 349-363.

Wójcik Maria, Objawienia Matki Bożej Gietrzwałdzkiej a Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej z Mariówki (1878), s. 365-377.

Madej Henryk, Sanktuaria maryjne na Warmii w aspekcie historii sztuki, s. 379-385.

Krause Irena Józefa CSC, Pieśni maryjne w diecezji Warmińskiej w XIX wieku (w aspekcie muzykologicznym), s. 387-418.

Wilk Wiesław, Matka Boska w warmińskiej poezji regionalnej, s. 419-426.

Piskorska Józefa, Rozwój sanktuarium gietrzwałdzkiego, s. 427-444.

Żynda Bolesław, Bibliografia Stulecia Objawień i kultu Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie 1877-1977. Piśmiennictwo – ikonografia – numizmatyka, s. 445-466.

Borzyszkowski Marian, Wystawa „Gietrzwałd 1877-1977”, s. 467-484.

Schmaus Michael, Mariologia na Soborze Watykańskim II i jej posoborowy rozwój, s. 485-490.

Pawluk Tadeusz, Kanoniczne prawo małżeńskie okresu posoborowego, s. 491-497.

Rosik Seweryn, Wspólnotowy wymiar życia chrześcijańskiego w pismach Ojców Apostolskich, s. 499-516.

Borzyszkowski Marian, Błogosławiona Dorota z Mątowów i jej droga na ołtarze Pańskie, s. 517-537.

Borzyszkowski Marian, Tekst i problematyka listu Jana z Kwidzyna (+1417) do księcia Austrii Albrechta, na temat apostolatu modlitwy i uczynków zasługujących, s. 539-549.

Piskorska Józefa, Zabytki ruchome w kościołach i kaplicach dekanatów Olsztyn Południe i Północ według stanu z 1975 roku, s. 551-630.

Borzyszkowski Marian, Książka o błogosławionej Dorocie z Mątowów (Rec.: Dorothea von Montau. Eine preussische Heilige des 14. Jahrhunderts. Herausgegeben von R. Stachnik und A.Triller. Münster 1976, ss. 148.), s. 631-634.

Borzyszkowski Marian, Drugi tom Encyklopedii Katolickiej (Rec.: Encyklopedia Katolicka, F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski (red.), t. 2, Lublin 1976, kol. 1424. ), s. 635-636.

Grygier Tadeusz, „Walka o kulturę” w diecezji Warmińskiej w latach 1933-1944. (Rec.: G. Reifferscheid: Das Bistum Ermland und das Dritte Reich. „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands“. 1975. Beiheft 1 s. XXXI + 393.), s. 637-642.

Skorowidze, W. Ziemba, H. Madej (oprac.), s. 643-671.