Vol. 15 (1978):Korespondencja Stanisława Hozjusza kardynała i biskupa warmińskiego. Tom VI. Rok 1565, A. Szorc (oprac.), ss. 647.