Vol. 16 (1979):Wojtkowski Julian, Kalendarium Stanisława Hozjusza, s. 5-102.

Wojtyska Henryk Damian CP, Stanisław Hozjusz w oczach swoich współczesnych w latach 1548-1563, s. 103-162.

Nowak Władysław, Rok liturgiczny w nauce Stanisława Kardynała Hozjusza, s. 163-200.

Pawluk Tadeusz, Podstawy prawne objęcia biskupstwa warmińskiego przez Stanisława Hozjusza, s. 201-302.

Bodański Roman, Początki hierarchii kościelnej w Prusach. Część I, s. 303-353.

Wasilewski Kazimierz, Czynniki autonomii Kapituły Warmińskiej w Średniowieczu, s. 355-380.

Przekop Edmund, Prawodawca kościelny wobec ważniejszych problemów kanonicznego prawa wschodniego, s. 381-397.

Szymański Walenty, Kompetencje konstantynopolitańskiego synodu Endemousa (do XI w.) odnośnie do sakramentów, s. 399-432.

Wojtyska Henryk Damian CP, Jobert, Hozjusz i tolerancja (Na marginesie książki: A. Joberta, De Luther Mohila. La Pologne Dans La Crise De La Chrétienté, 1517-1648, Paris 1974, ss. 483), s. 433-436.

Borzyszkowski Marian, Polonika katolickie z Warmii i Powiśla, s. 437-447.

Borzyszkowski Marian, „Moglossa”, podręcznik gramatyki łacińskiej z 1454 r., napisany przez Pawła Molnera z Fromborka, s. 449-457.

Borzyszkowski Marian, W 900-lecie śmierci św. Stanisława Szczepanowskiego, s. 459-462.

Górny Jan, Modlitwa i Eucharystia w życiu wspólnot monastycznych z przełomu IV-V w. w świetle pism św. Hieronima, s. 463-475.

Więcek Wiesław, Założenia i realizacja katechezy dorosłych według uchwał Soboru Watykańskiego II, s. 475-497.

Skorowidze, A.J. Kalinowska OSB (oprac.), s. 499-527.